Meny

oysteinrandesund 2017-08-11 14:08:31

Turneringsreglement

Turneringsreglement

Revidert 01.08.17

§ 1. Arrangør

Dyreparken Håndballfestival arrangeres av Randesund IL

§ 2. Spilleregler

Dyreparken Håndballfestival spilles etter NHF’s Lov- og kampreglement, med unntak av regel 2.8 Time-out. Regelen om  time-out gjelder IKKE.

§ 3. Turneringsform

Gruppespill:
Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer). Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

1. Flest poeng totalt

2. Flest poeng innbyrdes oppgjør

3. Målforskjell innbyrdes oppgjør

4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør

5. Målforskjell totalt

5. Flest scorede mål totalt

6. Loddtrekning

Sluttspill:
Det spilles sluttspill i klassene J/G12 til J/G18. Alle lag går vi dere til sluttspill. De to beste lagene i puljespillet går til A-sluttspill og resterende lag går til B-sluttspill.

§ 4. Klasseinndelning

J16/G16 født 2001 eller senere
J15/G15 født 2002 eller senere
J14/G14 født 2003 eller senere
J13/G13 født 2004 eller senere
J12/G12 født 2005 eller senere
J11/G11 født 2006 eller senere
J10/G10 født 2007 eller senere
J9/G9 født 2008 eller senere

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Dyreparken Håndballfestival. Kopi av dispensasjon tas med på festivalen.

§ 5. Antall spillere og innbyttere

Ett lag kan benytte det antall spillere det ønsker under en kamp. Maks 16 spillere premieres i finaler i klassene 12 – 18 år. Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb på flere lag i turneringen, men IKKE i samme årsklasse.

§ 6. Spilletid

Innledende kamper og sluttspillkamper avvikles etter følgende tider:

J/G 16 spiller 2 x 13 minutter, med 1 minutts pause uten sidebytte.

J/G 9-15 spiller 1 x 18 minutter.

Det er

I sluttspill inklusive finaler ved uavgjort resultat ved full tid avgjøres kampen ved sudden-death hvor laget som scorer først vinner («golden goal»). Laget som skal starte avgjøres ved trekning. Spilleforlengelsen starter umiddelbart etter kampen.

I 12 årsklassen er spilleforlendelsen på maks 3 min, er ikke kampen avgjort avgjøres kampen på myntkast.

§ 7. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Lag som ikke har levert inn endelig lagliste innen kampstart før sin første kamp kan tas ut av turneringen. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen. Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt.

Under kamp:

Laget som står oppført som hjemmelag i innledende kamper starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Lags time-out er unntatt fra NHFs lov og kampreglement. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader. Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen. Hver enkelt klubb er ansvarlig for sine egne supporteres opptreden.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sørvest for inneværende sesong.

Merk at flere klasser har nye ballstørrelser for sesongen 2017/18 https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/nyheter/20172/ballstorrelser-2017-18/

Klister er ikke tillatt i klassene J9/G9 – J14/G14 med henvisning til NFF’s regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser. I klassene J15/G15, J16/G16 tillates bruk av vannbasert naturklister. Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på kr. 2 500,- og laget vil bli bortvist fra turneringen.

§ 8. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 9. Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 10. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 11. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter
kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 13. Ordensregler

Generelt:
De på lagoppstillingen oppsatte ledere ar ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 14. Forsikringer og ansvar

Dyreparken Håndballfestival har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Dyreparken Håndballfestival v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 15. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 1. august får ikke refundert deltakeravgiften.

 

Kalender

November
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Aktiviteter

01.09.2020
Covid 19 - registrering kamp Sukkevann

00:00 - 23:55

Kamper

25.09.2020
Covid 19 - registrering kamp Vardåsbanen

00:00 - 23:55

Vardåsbanen

25.09.2020
Covid 19 - registrering kamp Haumyrheia

00:00 - 23:55

Haumyrheia