Meny

Møte klubb - foreldre 1. trinn - oppstart fotball

Hei og takk for hyggelig møte med foreldre til barn på 1. trinn som ønsker å starte opp fotballag. 

2017-02-03
oysteinrandesund

Vi oppfordrer spesielt jenter til å danne egne jentelag. Det er viktig at barna fullfører barneidretten slik at denne blir gjennomført på en god måte. 

Lagene vil kunne søke om treningstid fra og med 1. april. Første kamp for lagene blir vår egen 1. mai-turnering.
For å starte lag må laget sender e-post til oystein@randesundil.no med følgende info: 

- hvilken skole dere hører til
- årskull 
- navn, adresse, telefon, e-post og fødselsdato til alle lagets trenere og foreldrekontakt. 
Dere tildeles deretter et lagsnavn (eks. G2010-1) og blir meldt på i serien. Laget fremkommer også på oversikten over fotballag 7-12 år her på hjemmesiden. 

FRIST FOR INNSENDELSE AV E-POST MED PÅMELDING ER 20. FEBRUAR 

Her kan du hente opp presentasjon for klubben og fotballgruppa som ble vist på møtet.