Meny

Randesund årets Fair Play pris 2016

Randesund ble mandag overrakt prisen som årets Fair Play klubb i NFF Agder. Prisen ble delt ut av medlem i NFF Forbundsstyre Turid Storhaug. 

2017-03-07
oysteinrandesund

Randesund idrettslag er en stor klubb og deltok i 2016 med 98 lag i serien hvorav 28 var jentelag.

Klubben har et stort fokus på hva som skjer utenfor banen. Holdningsskapende arbeid er svært viktig bidrag for å sikre trygge og gode oppvekstsvilkår i bydelen. Klubben arrangere bl.a. foredrag for både spillere og foreldre om utfordringer i forbindelse med alkohol, narkotika, doping, spiseforstyrrelser, radikalisering og mobbing. Fair Play er et konsept som passer svært godt til den profilen idrettslag ønsker å fremstå som i sitt nærmiljø.

Fair Play er godt forankret i klubbens sportsplan, styre, sportslig utvalg og hos medlemmene.  Klubben har 1200 spillere hvorav er enn en ¼ er jenter. Jentefotball er en prioritert satsing i klubben. Fair Play merkes tydelig på banene med både skilter, banner og flagg. Kampverter skal ta imot alle gjestende lag og i disse dager signere alle våre unge spillere en Fair Play kontrakt.

Fair Play-hilsen er en selvfølgelig handling på alle våre kamper. Det gjennomføres også på våre turneringer hvor 250 lag samles til kamp på Meny Sebra cup første helg i september.

Fair Play er en av de viktigste bidragene til at klubben kan gi alle medlemmer, både barn og voksne, uansett bakgrunn en trygg og god relasjon til alle vi omgås.    

Til å motta prisen kommer Fair Play ansvarlig Kurth Kalsnes og daglig leder Øystein Konradsen.