Meny

Søknad nye treningstider fotball 2019-20

Fotballag må søke om treningstid/sted innen 17. oktober. Info er sendt alle lag 

2019-10-04
oysteinrandesund

    

Alle fotball-lag bes melde inn ønsket treningstid for vinterhalvåret inne/ute snarest mulig og innen 20. oktober.

Fyll ut skjema søknad treningstider klikk her   

Vi ønsker at flest mulig samler treningstiden trinnvis ved de enkelte skolene, dvs lag trener samtidig hele klassen.
På ungdomstrinnet ønsker vi flest mulig samlet treninger for hele trinnet, og for jentene gjerne flere trinn samtidig.  
Vi tilstreber også at alle de yngste lagene skal få kortest mulig avstand til treningsfeltet.

Sukkevann er i utgangspunktet forbeholdt lag fra 13 år og eldre. Her vil det også åpnes opp for lørdag og søndagstreninger.
Treningstidene for lag 7-12 år er 60 minutter og eldre lag 90 minutter.

Det er også viktig at det tas hensyn til treningstider i håndballgruppa – både for gutter og jenter – ta kontakt med trenere/foreldrekontakter for å sjekke å unngå kollisjoner.

Innetiden er forbeholdt de yngste lagene. Skolene fakturerer klubben for hele skoleåret og vi vil derfor si fra oss tider som ikke blir bestilt nå.

Vinter og brøyting.
Både hovedbanen og juniorfeltet vil i år bli ryddet for snø gjennom hele vinteren. Ved store mengder vil juniorfeltet bli prioritert. Og når snøen kommer må vi også dele Sukkevann med Tveit og Hånes. Det vil derfor bli alternative treningstider for enkelte lag når snøen kommer. Det er viktig at ingen lag trener på Sukkevann eller andre baner hvis det er snødekke på kunstgresset. Nedtråkk og ising gjør det vanskelig å holde feltet grønt. Vi søker kommunen om treningstid og flomlysene er kun mulig å få på i treningstidene som blir tildelt klubben.  

Vi har treningstider på følgende baner:

 • Sukkevann hovedbane
 • Sukkevann juniorfelt 4 baner.
  Dvergsnesbanen.
 • Vardåsbanen
 • Haumyrheiabanen
 • Holtebanen

I tillegg disponerer vi enkelte timer inne på:

 • Haumyrheia Skole (17-20 noe begrenset tid)
 • Strømme Skole (17-20 – noe begrenset tid)
 • Vardåsen Skole (17-20 – noe begrenset tid)
 • Holte Skole – ingen ledig tid  
 • Kringsjå Skole (17-20)
  Dvergsnes Skole – ingen ledig tid.

Tidene inne er forbeholdt de aller yngste. Gymsalene brukes også av barneidretten og håndballen. Disse gruppene har vært i gang en stund.