Meny

Ledige oppgaver i fotballgruppa!

Vi trenger flere frivillige til å utvikle fotballgruppen videre. 

Ril fotball består av 900 fotballspillere, 96 lag og over 200 frivillige. Veldig mange gjør en fantastisk innsats for at barn og ungdom i Randesund skal få et godt fotballtilbud. 

 

I tillegg til trenere og foreldrekontakter trenger vi flere engasjerte frivillige fremover. Fotballgruppa har tatt noen steg de siste årene og det ligger spennende oppgaver foran oss.

2021-02-17
Johan

Vi trenger frivillige som kan tenke seg å bidra innenfor disse oppgavene:

 

·       Turneringsutvalg 3-5 personer til å sitte i en turneringskomite.

Meny Sebra cup og 1 mai turneringen er viktige arrangement for fotballgruppa. I årene fremover vil det å arrangere turneringer kreve enda mer tilrettelegging og organisering.

Derfor ser vi etter frivillige som kan tenke seg å jobbe sammen med administrasjonen og styret for å skape en best mulig opplevelse for barn og unge. 

Dette er konkrete arbeidsoppgaver som:

n  Matservering

n  Kioskansvarlig

n  Sportslig gjennomføring.

n  Parkering / Transport

n  Bane/arenaansvarlig

n  Underholdning

n  Overnatting

n  Rigging

Vi ønsker også å samarbeide med håndballen sin Dyreparkcup om ressurser og kompetanse. 

 

·       Anleggsutvalg 2-3 personer.

Fotballgruppa er i vekst. Ved siden av kompetente og engasjerte trenere er baner til trening og kamp det viktigste vi har. Det er gjort en meget god jobb her så langt, men nå trenger vi at flere engasjerer seg sammen med administrasjonen. Vi har et godt samarbeid med idrettsenheten og andre sentrale aktører og klubben står foran store utviklingsprosjekt både på Sukkvann og i nærområdet. Vi skal realisere drømmen om en egen fotballhall, så alle gode krefter trengs.

 

·       Fotballstyret 2-3 personer.

Styret trenger flere som vil være med å forvalte verdien av det fantastiske frivillige arbeidet som gjøres. Pr i dag har fotballgruppa god økonomi og er godt organisert. Vi trenger flere som vil tenke strategisk, helhet og drive fotballen i Randesund fremover i tråd med klubbens verdigrunnlag. Passer godt for foreldre som ikke trives like godt som trener på feltet, men har lyst til å bidra på andre plan.

 

 

Om du ønsker mer informasjon om noen av disse oppgavene, eller kjenner noen som kan tenke seg slike oppgaver, så nøl ikke med å ta kontakt med:

Sten Pedersen, styreleder                               mob 4001 1313                          sten.pedersen@iss.no

Johan Holte, sportslig leder                             mob 9262 1986                          johan@randesundil.no

Øystein Konradsen, daglig leder                     mob 4141 2151                          oystein@randesundil.no