oysteinrandesund 2017-02-20 09:23:23

Styremøter i fotballgruppa

Fotballgruppa avholder styremøter ca en gang pr. mnd. 

Forslag til saken sendes til styreleder minimum en uke før møtet. 

Styrereferat Ril Fotball 2021-01-19.pdf

Styrereferat Ril Fotball 2021-02-09.pdf

Styrereferat Ril Fotball 2021-03-09.pdf