Laila Randesund 2016-10-17 12:02:29

Lagledelse G 2008-5

LAGLEDELSE
Rolle Navn Mobil E-post
Trener Andre Sandvik 997 10 109 andre.sandvik@em1sr.no 
Trener Bjarte Øie 952 09 063 boi.kristiansand@neumann.no 
Trener Jon Ditleif Monstad 970 71 242 jdmons@gmail.com 
Foreldrekontakt Mona-Linn Brackenridge 909 94 987 mona.brackenridge@icloud.com 

Holte skole