Meny

Laila Randesund 2016-10-25 13:58:53

Lørdagsfotball

 

Ril Fotball ønsker med lørdagsfotballen:

-        Å legge til rette for spiller og trenerutvikling

-        Å skape gode holdninger blant spillere og ledere.

-        Å skape god treningskultur.

-        Å samle de mest treningsvillige fra de forskjellige skolene slik at de blir bedre kjent med hverandre.

-        Å skape et godt fotballmiljø på Sukkevann.

 

Spillerne:

-        Er skadefri

-        Har et ønske om å trene mer enn tilbudet som er gitt på skolelaget.

-        Følger alle treninger og kamper med skolelaget.

-        Har gode holdninger overfor lagkamerater og trenere.

 

Trenerne:

-        Kommer i god tid før øktene og er godt forberedt.

-        Holder høyt aktivitetsnivå

-        Er rettferdig og et godt forbilde

-        Har gjennomført NFF sine trenerkurs for å være trener på gitt nivå.

Grasrottrener 4 / UEFA B

 

Deltakelse på lørdagsfotball er et frivillig tilbud og gir ingen fortrinn ved uttak til sone – krets eller andre tiltak. Øktene legges opp etter inspirasjon fra landslagsskolen til NFF og trenere blir engasjert av klubben, samtidig som vi trenger hjelp av lagstrenere underveis.

Vi ønsker også at dette skal være en arena for praksis i trenerutdanning og at de trenere som har lyst har en arena å utveksle erfaring på.

 

Tilbud 10 åringer

Tilbudet settes opp fra begynnelsen av april til slutten av juni og fra begynnelse av august og til slutten av oktober.

Øktene gjennomføres på lørdager fra 0900 – 1100.

Øktplan kan være

0900 – 0945              oppvarming – teknikk – posession + egen keeperøkt.

0945 – 1100              ulike spillsekvenser

Hovedfokus er treninger med god kvalitet og med en god balanse i mestring og utfordring.

 

Tilbud 11 åringer

Tilbudet settes opp fra begynnelsen av april til slutten av juni og fra begynnelse av august og til slutten av oktober.

Øktene gjennomføres på lørdager fra 0900 – 1100.

Hovedfokus er treninger med god kvalitet og med en god balanse i mestring og utfordring.

Øktplan kan være

0900 – 0945              oppvarming – teknikk – posession + egen keeperøkt.

0945 – 1100              ulike spillsekvenser

 

Med denne gruppa ønsker vi også å delta på en turnering i løpet av sesongen.

 

Tilbud 12 åringer

Tilbudet settes opp fra begynnelsen av april til slutten av juni og fra begynnelse av august og til slutten av oktober.

Øktene gjennomføres på lørdager fra 0900 – 1100.

Hovedfokus er treninger med god kvalitet og med en god balanse i mestring og utfordring.

Øktplan kan være

0900 – 0945              oppvarming – teknikk – posession + egen keeperøkt.

0945 – 1100              ulike spillsekvenser

 

Med denne gruppa melder vi opp et lag i 13 års serien og vi ønsker å delta på en turnering i løpet av sesongen.

Å delta på 13 års laget er for de som kan ha glede, mestring og utvikling av det. Det er ingen «automatikk» knyttet til at alle på som deltar på lørdagsfotball skal spille der. Skolelag er hele veien den primære utviklingsarenaen.