oysteinrandesund 2021-03-10 08:54:44

Kjennetegn kampverter i Rilskolen

-  Før kamp
n  Sørge for at garderober, bane og mål er i orden
n  Ønske velkommen til begge lag og dommer
n  Plassere tilskuere på motsatt side av lagene og to meter fra sidelinje.
n  Vite hvor hjertestarter er og ha tlf til å ringe nødtelefoner

-  Under kamp
n  Støtte dommer og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser
n  Prate med dommer i pausen
n  Oppfordre til positive tilrop fra foresatte og ta kontakt om tilrop går over streken
n  Holde tilskuere 2 meter unna sidelinje.

-  Etter kampen
n  Takke begge lag og dommere
n  Påse at det er ryddig i garderobe og rundt banen.