oysteinrandesund 2021-03-10 08:57:06

Kjennetegn trenerveileder i Rilskolen

 

-          Oppfølging av klubbens trenere på feltet

-          Arbeide aktivt for å fremme klubbens sportsplan

-          Bistå sportslig ledelse med gjennomføring av trenerforum

-          Motivere klubbens trenere til å gjennomføre trenerutdanning

-          Være en samtalepartner for sportslig ledelse knyttet til rekruttering av trenere

-          Alle ledere i Randesund fotball skal fremvise gyldig politiattest https://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Trener/foreldrekontakt/Politiattest.html