oysteinrandesund 2021-03-02 10:57:32

Sportslig ledelse

Sportslig ledelse:

Sportslig utvalg:
Leder                               Rune Byklum,   epost: rune-by@online.no
Medlem                           Frode Fredriksen
Medlem                           Kjetil Sørensen
Medlem                           Hanne Alvestad
Medlem                           Lisbeth Bjørke 
Medlem                           Mona-Linn Eidshaug Brackenridge
Sportslig leder, ansatt     Johan Holte, epost: johan@randesundil.no
Representant styret 

Oppgaver:
- Følge opp sportsplan
- Kompetansehevende tiltak
- Bistå i treningsgruppe og lagsinndeling
- Kvalitetsikre sportsplan
- Trenerforum.
- Nominering sone – krets

Øvrige ledere 
Ansatt Sportslig leder           Johan Holte                                                           epost: johan@randesundil.no

Trenerveiledere                     Morten Kjeøen Erikstad                                         epost: martin.erikstad@uia.no
Trinnledere                            Espen Nordahl                       G15 & G16              epost: espen@onlinereklame.no
                                               Pål Bjørke                              G14                         epost: pal.bjorke@dnb.no
                                               Rune Byklum                         G13                         epost: rune-by@online.no
                                               Åge Solvik                             J13 – 17                  epost: age.solvik@basutleie.no