Meny

Laila Randesund 2016-10-25 13:43:51

Sportsplan Randesund fotball

MARS 2019  - SPORTSPLANEN ER UNDER REVISJON 

 

Vi oppfordrer alle i fotballgruppa til å komme med forslag til endringer eller synspunkter om sportsplanen.

Dette sendes via lagets foreldrekontakt til klubbkontor@randesundil.no innen 20. september.

Innsendte forslag blir behandlet i sportslig utvalg og fotballstyret. 

Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en kortfattet måte.

Den skal fungere som en rettesnor for alle ledere, trenere og utøvere i Randesund IL og som informasjon for alle andre fotballinteresserte i klubben. 

Randesund skal være en Fair-Play-klubb både på og utenfor banen.

Visjon: RIL er til for alle som vil!

Verdier: Samhold - Mangfold - Utvikling - Glede

 

Du kan lese hele sportsplanen HER:  

Vedtatt sportsplan 2016.pdf