oysteinrandesund 2021-02-22 11:41:09

RIL fotball Innledning

Randesund Idrettslag

Sportsplan

 

Fotball

Revisjon nr. 06

Revidert 1 mars 2021

Neste revisjon innen

15 november 2021.

 

Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i på en strukturert og tydelig måte. Den skal være en rettesnor for alle ledere, trenere og utøvere i Ril Fotball og som informasjon for alle andre fotballinteresserte i klubben.
Den vil være dynamisk, tillegg, eventuelle korrigeringer, eventuelle presiseringer og treningsråd vil komme

Visjon:             RIL er til for alle vil!
Verdier:     Samhold - Mangfold - Utvikling - Glede

Med utgangspunkt i de fire ovenstående verdier skal vi i Ril Fotball sørge for følgende:

-          Trygghet gjennom positive holdninger innad i lag og klubb.

-          Være en JA-klubb, som inkluderer.

-          Motivere til utvikling. Dette både når det gjelder sportslig, sosialt og medmenneskelig utvikling.

-          At på alle trenings og kampflater skal det alltid være trygt.

-          At alle som besøker oss på Sukkevann, får en god opplevelse av Ril Fotball.

-          Alltid oppføre oss høflig ovenfor motstandere, dommere og andre vi møter når vi representerer Randesund.

-          Glede skal være grunnlaget i alt vi driver med.

Alt aktivitet i klubben skal være forankret i NFFs regler og veiledninger for barne- og ungdomsfotball.
I tillegg skal vi være en stor bidragsyter og drivkraft til samarbeid og utvikling av idretten i regionen.
Vi skal tilstrebe til et godt og konstruktivt samarbeid med distriktets toppklubber.