oysteinrandesund 2021-03-04 15:40:20

12 år. Barnefotball:

Mål:

Alle barn skal oppleve glede, mestring og utvikling sammen med andre.

Ramme for mestring og utvikling:

 

Forventninger

Ril Fotball

-          Legge til rette for gode treningsfasiliteter og utstyr til kamp

-          Tilby trenerutdanning

-          Melde på lag i krets og serie

-          Stille klubbens lokaler disponible for kamp og trening

-          Dekker utgifter til påmeldingsavgift for inntil to turneringer årlig

https://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Cuper-og-turneringer.html 

Trenere

Planlegge og gjennomføre et sportslig opplegg i tråd med Ril Fotball og NFFs retningslinjer.

Kompetansekrav:

Grasrottrener 2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet

Grasrottrener 3. Mot ungdom – lengst mulig

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/

Trening

Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter.

Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no

3 aktiviteter pr uke

Hospitering

Ingen hospitering på tvers av årsklasser.

I ekstraordinære tilfeller kan trener etter dialog med foreldre/utøver og trener på høyere årsklasse rette en henvendelse til sportslig leder om mulighet for hospitering på en treningsøkt 1-2 årstrinn opp.

Kamp

Lagene settes sammen i jevnbyrdige lag etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter.

NFF anbefaler 12-14 spillere per lag i 9erfotball.

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-9mot9.pdf

Fair Play

Ved brudd på Fair Play og ufint språk/dårlige holdninger tas spilleren/spillerne umiddelbart av banen i trening og i kamp.

Konsekvente voksne gir holdningssterke spillere!

Ekstratilbud

-          Lørdagsfotball