oysteinrandesund 2021-03-04 15:25:53

7 år. Barnefotball:

Mål:

Alle barn skal oppleve glede, mestring og utvikling sammen med andre.

 

Forventninger

Ril Fotball

-          Sikre trygg overgang fra barneidrett til fotball

-          Legge til rette for gode treningsfasiliteter og utstyr til kamp

-          Tilby trenerutdanning

-          Melde på lag i krets og serie

-          Stille klubbens lokaler disponible for kamp og trening

-          Dekker utgifter til påmeldingsavgift for inntil to turneringer årlig. https://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Cuper-og-turneringer.html 

Trenere

Planlegge og gjennomføre et sportslig opplegg i tråd med Ril Fotball og NFFs retningslinjer.

Kompetansekrav:

Grasrottrener 1. Barnefotballkurset

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/

Trening

Øktene er sammensatt av øvelser innenfor aktivitetskategoriene

Sjef over ballen, Smålagsspill, Scoringstrening og spiller med og mot.

Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no

Anbefalt 2 aktiviteter pr uke.

Hospitering

Ingen hospitering på tvers av årsklasser.

I ekstraordinære tilfeller kan trener etter dialog med foreldre/utøver og trener på høyere årsklasse rette en henvendelse til sportslig leder om mulighet for hospitering på en treningsøkt 1-2 årstrinn opp.

Kamp

Lagene settes sammen i jevnbyrdige lag etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter.

Antall spillere per lag: NFF anbefaler 4-5 spillere per lag i 3erfotball, avhengig av spillernes beste og klubbens forutsetninger.

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-3mot3.pdf

Fair Play

Ved brudd på Fair Play og ufint språk/dårlige holdninger tas spilleren/spillerne umiddelbart av banen i trening og i kamp.

Konsekvente voksne gir holdningssterke spillere!

Ekstratilbud

Tine fotballskole

 https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/