oysteinrandesund 2021-03-04 15:27:37

8 - 9 år. Barnefotball:

Mål:

Alle barn skal oppleve glede, mestring og utvikling sammen med andre.

Ramme for mestring og utvikling:

 

Forventninger

Ril Fotball

-          Legge til rette for gode treningsfasiliteter og utstyr til kamp

-          Tilby trenerutdanning

-          Melde på lag i krets og serie

-          Stille klubbens lokaler disponible for kamp og trening

-          Dekker utgifter til påmeldingsavgift for inntil to turneringer årlig.

https://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Cuper-og-turneringer.html 

Trenere

Planlegge og gjennomføre et sportslig opplegg i tråd med Ril Fotball og NFFs retningslinjer.

Kompetansekrav:

Grasrottrener 1 & 2. Barnefotballkurset & barnefotball – flest mulig med kvalitet.

https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/

Hospitering

Ingen hospitering på tvers av årsklasser.

I ekstraordinære tilfeller kan trener etter dialog med foreldre/utøver og trener på høyere årsklasse rette en henvendelse til sportslig leder om mulighet for hospitering på en treningsøkt 1-2 årstrinn opp.

Trening

Øktene er sammensatt av øvelser innenfor aktivitetskategoriene

Sjef over ballen, Smålagsspill, Scoringstrening og spiller med og mot.

Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no

2 aktiviteter pr uke.

Kamp

Lagene settes sammen i jevnbyrdige lag etter kriteriene kameratskap og mangfold i ferdigheter.

Antall spillere per lag: NFF anbefaler 7 spillere per lag i 5erfotball.

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/spillformbrosjyrer/nff-spillformbrosjyre-5mot5.pdf

Fair play

Ved brudd på fairplay og ufint språk/dårlige holdninger tas spilleren/spillerne umiddelbart av banen i trening og i kamp.

Konsekvente voksne gir holdningssterke spillere!

Ekstratilbud

-          Tine fotballskole

-          IFO

 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/med-spillets-ide-i-spill--og-kampdimensjonen-mot-8-ar---barnefotball/