oysteinrandesund 2021-03-08 13:04:47

Dommerutvikling

Ril Fotball ønsker at kunnskap om dommerrollen skal være en integrert del av «utdannelsen» til en trenere og spillere i Ril.
Dommeransvarlig skal sammen med sportslig utvalg legge til rette for rekruttering, oppfølging og utvikling av dommere.

Dommeransvarlig: Kurth Karlsnes, 981 87 806  epost: kurth@peter-lovaas.no

Rekruttering:
Klubbdommerkurs https://www.fotball.no/dommer/dommerkurs/rammeplan/ for alle 14 åringer i klubben. Dette gjøres obligatorisk for alle i klubben.
Kurset bestilles av NFF lokalt.

Oppfølging:
Etter endt kurs settes 14 åringer opp som dommere i barnefotballen.
Hvert trinn har en dommerkontakt som samarbeider med dommeransvarlig for å følge opp og sette opp dommere til kamper.
De dommere som har større interesse og ønsker det gjennomfører når de er 15 år.

https://www.fotball.no/dommer/dommerkurs/klubbdommerkurs_pabygning/

16 åringer som ønsker å utvikle seg videre som dommere gjennomfører https://www.fotball.no/dommer/dommerkurs/pedagogiske-grunnlagsdokumenter/

Kurs og møteplasser:
Dommerkurset for 14 åringer er den første møteplassen for dommere. Vi ønsker å legge en god ramme rundt kurset sånn at det blir en god opplevelse.
Dommere i klubben møtes i forbindelse med trenerforum 2 og 3 og har egne tema som dommeransvarlig setter opp.
Dommeransvarlig følger opp NFF sine opplæringstiltak og er til stede på relevante kurs og andre tiltak.

Utstyr og trening:
Dommeransvarlig har ansvar for å avtale en korrekt utstyrspakke til dommere.
Dommere fra fylte 16 år kan benytte klubbens treningsrom til avtalte tidsrom.
Så langt det lar seg gjøre avtales perioder med fellestrening.

Ansvar og oppfølging:
Dommeransvarlig har hovedansvar for dommerutvikling i Ril Fotball.
Dommeransvarlig oppretter et dommerutvalg som skal bistår med praktiske oppgaver i dommerutviklingen.
Dommeransvarlig rapporter til sportslig utvalg og samarbeider med sportslig leder.