oysteinrandesund 2021-03-02 10:52:55

Målvakt

 

Mål

Økt fokus på målvaktutvikling. Utvikle målvakter som kan bli «matchvinnere».

Ansvarlig for målvakttrenere er leder i sportslig utvalg

Tiltak

Klubben har egen målvaktansvarlige pr trinn. I tillegg vil vi bruke lørdagsfotballen som en arena for å utvikle målvakter.

Klubben dekker kurs for utvalgte trenere utover grasrottrener.

I lørdagsfotballen er der egen økt for målvakter som er åpen for alle målvakter i barn og ungdomsfotballen.

 

Målvakttrenere

Seniorlag dame og herre. Egne trenere

Ungdomsfotball. Egne trenere med ansvar for trinn.

Barnefotball. Egne trenere med ansvar for trinn.

 

Målvakt

Møte på trening. Stå mest i mål, men også bruke noe tid på å spille med ballen i beina med resten av gruppen for å utvikle god ballkontakt med føtter. Drive egentrening fra 12-13års alder dersom potensiale og lyst er til stede.