oysteinrandesund 2021-03-04 15:46:08

Overgang fra barn til ungdomsfotball

I overgangen fra barn til ungdomsfotball er der flere naturlige endringer i de unges liv.

Ril fotball ønsker å legge til rette for en så trygg og god overgang som mulig. Dette prøver vi å få til gjennom å ha tilgjengelig informasjon for trenere og foresatte. I tillegg ønsker klubben å ha en god dialog med trenere og lagledere gjennom denne prosessen.

Målet med prosessen er å få med flest mulig fra barnefotball over i ungdomsfotball. Både spillere, trenere og lagledere. Ril Fotball kaller inn trenere og lagledere på våren i forkant av sammenslåing av barneskolelag og informerer om prosess. Trenere og lagledere skal aktivt samarbeide om at denne prosessen skal skje så smidig som mulig. Klarer vi voksne å samarbeide, klarer barna det.

Vi ønsker også å gi alle et tilbud der de kan oppleve mestring og utfordring i et trygt miljø. Da vi er så heldige at vi kan ha store kull gir det oss mulighet til å differensiere treningstilbudet både i trening og kamp. Selv om en gruppe trener samtidig, trenger ikke alle å trene på det samme. Her ligger muligheten og utfordringen til trenere på trinnet.

Den primære utviklingsarenaen skal være treningsgruppene fra Haumyrheia og Holte. I tillegg legger Ril Fotball til rette for et ekstratilbud som vi kaller Ril 1. Her kan de som har gode ferdigheter, holdninger, er skadefrie og motiverte for et ekstra tilbud.
Trenere nominerer spillere inn i gruppen, 8-12 utespillere og 2 målvakter. Ril 1. trenes av trenere som Ril Fotball engasjerer og spiller seriefotball på øverste nivå for trinnet. For avvikling av kamp kan spillere som har ferdigheter og holdninger fra treningsgruppene tas ut.

Nominasjon og uttak til gruppen skjer to ganger i året. 1 februar og 1 august. Dette for å ta hensyn til at utvikling av ferdigheter kan endre seg raskt i denne gruppen.

 https://www.fotball.no/globalassets/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/niva1/differensiering.pdf