oysteinrandesund 2021-03-02 10:51:15

Overgangsrutiner

FRA Randesund til annen klubb

-          Annen klubb tar kontakt med sportslig leder og avtaler prøvespill eller en forberedende samtale om overgang.

-          Sportslig leder behandler dette internt og svarer annen klubb så raskt som overhodet mulig

-          Annen klubb oppretter forespørsel i fiks

-          Randesund fotball behandler internt og svarer annen klubb så raskt som overhodet mulig.

n  Sjekk økonomi og utstyr

-          Overgang gjennomføres

 

TIL Randesund fra annen klubb

-          Sportslig leder tar kontakt med annen klubb og avtaler prøvespill eller en forberedende samtale om overgang.

n  Randesund fotball ønsker i utgangspunktet ikke overganger fra lokale klubber i barn og ungdomsfotballen. Dersom en spiller eller spillergruppe står i fare for å slutte med fotball skal vi strekke oss langt for å gi de et tilbud.

n  Vi ønsker at mindre klubber samarbeider om å gi unge spillere et tilbud fremfor at mange spillere samles i få klubber.

-          Randesund fotball oppretter en forespørsel i fiks

-          Overgang gjennomføres.

 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/ ligger til grunn for alle formelle sider ved overgang.