oysteinrandesund 2021-03-02 10:48:05

Private aktører

Randesund fotball er en undergruppe av Randesund idrettslag. Randesund idrettslag er medlem av NIF og NFF. Randesund fotball ønsker å følge og støtte opp under arbeidet NIF og NFF gjør for å nå sine visjoner for flest mulig – lengst mulig – best mulig.
Som klubb ønsker vi ikke privat organisering av trening for utvalgte spillere, verken i kommersiell eller ikke kommersiell hensikt.
Klubben forbeholder seg likevel retten til å inngå tidsavgrensede samarbeid med seriøse aktører som tilbyr tjenester som klubben og NFF ikke tilbyr pr dato. En forutsetning for tiltak er at de er åpne for alle spillere på angitt årstrinn.
Dette avgjøres etter vedtak i styret til fotballgruppa