oysteinrandesund 2021-03-02 11:00:21

Rekruttering trenere og spillere

Randesund Fotball rekrutterer sine lag primært fra barneskolene Kringsjå, Dvergsnes, Strømme og Vardåsen.

Rekrutteringsansvarlig er Johan Holte, tlf. 926 21 986   epost: johan@randesundil.no

De ulike barneidrettsgruppene besøkes januar og foreldre inviteres til informasjonsmøte i februar.

Skolenes informasjonskanal benyttes også slik at alle foreldre for 6- åringene i Randesund får invitasjon til informasjonsmøte.

Inspirasjonssamling med faglig påfyll gjennomføres i mars for interesserte trenere/foreldre.

På ungdomsskoletrinnet dannes lagene med utgangspunkt i Holte og Haumyrheia ungdomsskole. Spillere fra andre skoler og områder er velkommen etter en dialog mellom klubbene.

Til junior og seniorfotball rekrutteres det primært fra egne lag. Spillere fra andre steder er også velkommen til å trene og evt melde overgang til Ril Fotball i dialog med spiller, foresatte og klubb.