oysteinrandesund 2021-02-22 12:32:55

Kjennetegn lagledere i Rilskolen

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
Ril fotball oppfordrer til at dette oppdraget deles på minst to personer pr lag. Samarbeidet med trener er viktig og at oppgaver fordeles på en fornuftig måte.

Aktuelle oppgaver er:

-          Ajourføre og sende inn navnelister på lag.

-          Gjøre seg kjent med klubbens sportsplan.

-          Arrangere møter for foreldre og spillere.

-          Gå igjennom Fair play-regler, foreldrevettregler og sportsplan med alle spillere og foresatte.

-          Møte på lagledermøter og andre relevante møteplasser.

-          Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte

-          Ansvar for å opprette konto til idrettslagets bank til lagskasse.

-          Melde på til cuper.

-          Innkalle til dugnader.

-          Arrangere hjemmekamper og fylle ut kamprapport.

-          Administrere reiser til/fra kamper eller cuper

-          Sikre at alle spillere er registrert i FIKS.

-          Alle ledere i Randesund fotball skal fremvise gyldig politiattest. https://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Trener/foreldrekontakt/Politiattest.html