oysteinrandesund 2021-03-10 08:54:44

Kjennetegn kampverter i Rilskolen

Før kampen

-        Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

-        Ønske velkommen til begge lag og dommer.

-        Plassere tilskuere på motsatt side av lagene og to meter fra sidelinje.

-        Vite hvor hjertestarter er og ha tlf til å ringe nødtelefoner.

Under kampen

-        Støtte dommer og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

-        Prate med dommer i pausen.

-        Oppfordre til positive tilrop fra foresatte og ta kontakt om tilrop går over streken.

-        Holde tilskuere 2 meter unna sidelinje.

Etter kampen

-        Takker begge lag og dommere.

-        Påse at det er ryddig i garderobe og rundt banen.