oysteinrandesund 2021-02-22 12:31:23

Kjennetegn trenere i Rilskolen

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte.

-          Som trener er man en representant for klubben og må være et forbilde for spillere, trenere og foresatte.

-          Trenere i Ril Fotball ser verdien av og forplikter seg til å gjennomføre NFF sin trenerutdanning for det nivået man er trener for.

-          Trenere søker samarbeid med andre trenere på tvers av trinn og alder.

-          Trenere setter seg inn i og følger sportsplanen, NFF og klubbens føringer for trening og kampavvikling.

-          Planlegge og gjennomføre et sportslig opplegg i tråd med Ril Fotball og NFFs retningslinjer.

-          Alle ledere i Randesund fotball skal fremvise gyldig politiattest https://www.randesundil.no/Fotball/Sidemeny/Trener/foreldrekontakt/Politiattest.html

 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/trenervett/