oysteinrandesund 2021-03-02 10:57:32

Sportslig ledelse

Sportslig ledelse:

 

Sportslig utvalg:

 

Rolle

Navn

Mobil    

Epost

Leder

Rune Byklum

906 87 884   

rune-by@online.no

Medlem

Frode Fredriksen

975 15 222    

frode.fredriksen@kkg.vgs.no 

Medlem

Kjetil Sørensen

957 24 033    

kskjetil@gmail.com 

Medlem

Mona-Linn Eidshaug Brackenridge

975 24 326    

hannealv@googlemail.com   

 

 

 

 

 

Sportslig leder, ansatt     Johan Holte, 926 21 986   johan@randesundil.no

- Følge opp sportsplan
- Kompetansehevende tiltak
- Bistå i treningsgruppe og lagsinndeling
- Kvalitetssikre sportsplan
- Trenerforum.
- Nominering sone – krets

 

Rolle

Navn

Trinn

Epost

Trenerveileder

Martin Erikstad

Barn - ungdom

martin.erikstad@uia.no

Trinnleder

Rune Byklum

G13

rune-by@online.no

Trinnleder

Pål Bjørke

G14

pal.bjorke@dnb.no

Trinnleder

Espen Nordahl

G15 /16

espen@onlinereklame.no

Trinnleder

Åge Solvik

J13 / 15 / 17

age.solvik@basutleie.no