oysteinrandesund 2021-03-08 12:17:17

15 – 16 år. Ungdomsfotball:

Ramme for mestring og utvikling:

 

Forventninger

Ril Fotball

-          Legge til rette for gode treningsfasiliteter og utstyr til kamp

-          Tilby trenerutdanning

-          Melde på lag i krets og serie

-          Stille klubbens lokaler disponible for kamp og trening

-          Dekker utgifter til påmeldingsavgift for turneringer etter avtale.

Trenere

Planlegge og gjennomføre et sportslig opplegg i tråd med Ril Fotball og NFFs retningslinjer.

Kompetansekrav:

Grasrottrener 4. Ungdom – lengst mulig – best mulig / UEFA B lisens

https://www.fotball.no/trener/

Trening

Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter.

Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no

2 – 4 aktiviteter pr uke

Hospitering

Det tilbys hospitering etter en dialog med spiller, trener(e) og eventuelt foreldre dersom spilleren er under 18 år.

Trinnleder gis myndighet til å lede dette arbeidet.

Personen rapporterer til sportslig utvalg

Kamp

Antall spillere per lag: NFF anbefaler 14-18 spillere per lag i 11er fotball.

Ingen skal spille mer enn tre omganger pr uke.

Alle skal spille en omgang pr uke.

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/mot-det-ferdige-spille_nierfotball.pdf

Fair Play

Ved brudd på Fair Play og ufint språk/dårlige holdninger tas spilleren/spillerne umiddelbart av banen i trening og i kamp.

Konsekvente voksne gir holdningssterke spillere!

Ekstratilbud

Ril 1.

 

Klubben ønsker å se 15 og 16 åringene som en gruppe. Dette for å gi alle en god trenings og kamphverdag.
Utviklingen skjer raskt i denne alderen og det er viktig at alle opplever en balanse i mestring og utfordring. For noen blir fotballferdigheten veldig viktig, for andre er det sosiale mest viktig. Vi som klubb vil møte dette og gi alle et godt tilbud.

Med bakgrunn i hvordan klubbene i Agder organiser seg pr dato organiserer klubben seg på følgende måte.

Klubben ønsker å:

-        Stille to lag i J15, med utgangspunkt i en felles gruppe 14 og 15 år 
-        Stille minst ett lag i J17 med spillere i alderen 16 og 17 år 
-          Stille et lag i G16 – 1 med de spillerne med best ferdigheter av 15 og 16 åringene. Meldes opp i 1 divisjon.
-          Stille et lag i G16 – 2 med de spillerne med nest best ferdigheter av 15 og 16 åringene. Meldes opp i 1 eller 2 divisjon. 
-          Stille to rene G15 års lag i 1 eller 2 divisjon i 15 års serien.

J15-17 trener mes mulig samlet felles for begge ungdomskolene. 
G15 års lagene trener mest mulig samlet med utgangspunkt i sine ungdomsskoler.
Trinnleder og trenere tar ut 16 – 1 og 2 i løpet av januar og den stallen står frem til 30 juni.
Deretter gjøres nytt uttak for høstsesong fra 1 august til 30 oktober.  

Uttakskriterier er basert på NFF sine kriterier. 

Krav til spiller

Forklaring

Er skadefri

Spillere skal være 100% skadefri for å delta på ekstratiltak. Her hviler det et betydelig ansvar på trenere og foresatte for å ikke sende skadede spillere på trening

Trener mye

 

En forutsetning for å bli god er mye trening.

Vi leter derfor etter spillere som har trent og trener mye.

Spillere som øver på egenhånd med ball, kjører styrkeøvelser etter fellestreninga osv.

Tilstedeværelse

 

Like viktig som antall treningstimer, er tilstedeværelse i den enkelte økta.

Vi leter etter spillere som lever seg inn i aktiviteten og som gir alt for å vinne sine «kamper i kampen».

Tester egne grenser

 

Skal man ha utvikling, så må man i dag prøve på det man ikke klarte i går.

Vi leter etter, og ønsker å legge til rette for, spillere som går ut av komfortsonen. Spillere som forsøker å dra av lagets beste forsvarspiller, som tar det ekstra draget, som bruker venstra, selv om høyre er bedre, osv.

Nysgjerrige og reflekterte

 

Vi leter etter spillere som er sine egne trenere.

Spillere som tenker igjennom «Hva det var jeg gjorde bra, og hvorfor?» og «Hva kunne jeg gjort bedre, og hvordan?». Spillere som aktivt innhenter kunnskap og som lytter til råd fra trenere og medspillere.