oysteinrandesund 2021-03-08 12:17:52

17 – 19 år. Juniorfotball:

Spillere skal oppleve mestring, sportslig utvikling, samhold og tilhørighet.

Ramme for mestring og utvikling:

 

Forventninger

Ril Fotball

-          Legge til rette for gode treningsfasiliteter og utstyr til kamp

-          Tilby trenerutdanning

-          Melde på lag i krets og serie

-          Stille klubbens lokaler disponible for kamp og trening

-          Dekker utgifter til påmeldingsavgift for turneringer etter avtale.

Trenere

Planlegge og gjennomføre et sportslig opplegg i tråd med Ril Fotball og NFFs retningslinjer.

Kompetansekrav:

Grasrottrener 4. Ungdom – lengst mulig – best mulig / UEFA B lisens

https://www.fotball.no/trener/

Hospitering

Det tilbys hospitering etter en dialog med spiller, trener(e) og eventuelt foreldre dersom spilleren er under 18 år.

Trinnleder gis myndighet til å lede dette arbeidet.

Personen rapporterer til sportslig utvalg

Trening

Øktene fokuserer på individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter.

Inspirasjon til øktplaner finner dere på www.treningsøkta.no

Kamp

NFF anbefaler 14-18 spillere per lag i 11erfotball.

Alle spillere skal spille tilnærmet like mye i kamp.

Ingen skal spille mer enn tre omganger pr uke. Alle skal spille en omgang pr uke.

https://www.fotball.no/globalassets/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/mot-det-ferdige-spille_nierfotball.pdf

Fair play

Ved brudd på fairplay og ufint språk/dårlige holdninger tas spilleren/spillerne umiddelbart av banen i trening og i kamp.

Konsekvente voksne gir holdningssterke spillere!

Ekstratilbud

Ril 1.