Håndballstyret

Verv Navn E-post Tlf
Leder Jostein Devold jostein.devold@marnainvest.no 908 80 049
Nestleder Alf-Helge Holtskog alf@allova.no  918 77 552
Økonomiansvarlig Jostein Devold Jostein.devold@marnainvest.no 908 80 049
Juniorleder 12-15 Robert Berget r.berget@outlook.com  901 74 374
Juniorleder 7-11 Mona Tviberg Hille mona.hille@outlook.com  928 45 819
Leder foreldregruppe Charlotte Strømme charlotte.stromme@tegloggranitt.no  992 10 311
Leder foreldregruppe Marie W. Haugen mariewennberg_8@hotmail.com  915 63 699
Seniorleder Håvard Nordvang havard.nordvang@kruse-smith.no     901 14 484
Dommer-kontakt Janne Kjær  janne.kjaer@certego.no   414 48 460
Material-forvalter Eirik Langaard jarle_kd@hotmail.com  995 92 635 

 

Fra administrasjonen møter Idrettskoordinator Mona Nordvik. Hun kan kontaktes på tlf 38 17 00 70 eller pr e-post mona@randesundil.no 

Håndballgruppa har også egen e-post handball@randesundil.no