Meny

oysteinrandesund 2017-03-07 15:02:46

Sportsplan Randesund Håndball

Sportsplanen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for håndballvirksomheten i klubben på en kortfattet måte.

Den skal fungere som en rettesnor for alle ledere, trenere og utøvere i Randesund IL og som informasjon for alle andre håndballinteresserte i klubben. 

Visjon: RIL er til for alle som vil!

Verdier: Samhold - Mangfold - Utvikling - Glede


Last ned planen her: 

RIL håndball Sportsplan oktober 2019.pdf