oysteinrandesund 2021-03-12 09:42:14

Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse

2 Innledning
2.1......Visjon
2.2......Verdier
2.3......Mål   
2.4......Miljø

3 Velkommen til Randesund IL Håndball  
3.1......Presentasjon av klubben  
3.2......Organisasjon Randesund IL - Håndball  
3.2.1...Håndballstyret og roller/oppgaver
3.2.2...Sportslig utvalg  
3.3......RIL interne håndballarrangementer

4 Instrukser og veiledninger for de ulike årsklassene  

4.1......Juniorhåndball 7-11 år
4.1.1...Sportslige føringer for 7-11 års lagene
4.1.2...Oppstart av nye lag (7 år)
4.1.4...Miniring og Sportslig utvikling (7-8 år)
4.1.6...Aktivitets serie og Sportslig utvikling (9-11 år)
4.1.7...Trenere for aldersgruppen 7-11 år
4.1.8...Juniorleders årshjul (7-11 år)  
4.1.9...Helteprosjekt

4.2......Juniorhåndball 12-15 år
4.2.1...Sportslige føringer for 12-15 årslagene
4.2.2...Organisering av trinn/treningsgrupper
4.2.3...Kampaktivitet og Sportslig utvikling 12-15 år
4.2.5...Trenere for aldersgruppen 12-15 år
4.2.6...Juniorleders årshjul (12-15 år)  
4.2.7...Sosiale arrangementer og tiltak

4.3......Seniorhåndball
4.3.1...Sportslige føringer for senior  
4.3.2...Lag i 16- og18 årsklassen
4.3.3...Senior Damer
4.3.4...Senior Herrer
4.3.4...Treningsleirer
4.3.5...Trenere Senior
4.3.6...Årshjul Senior

5 Trenerrollen  
5.1.....Generelt
5.2......Trenerens ansvar  
5.3......Trenergodtgjørelse

6 Støttefunksjoner
6.1......Foreldre
6.2......Foreldrekontakter
6.3......Dugnader

7 Vedlegg, skjemaer, sjekklister 18