oysteinrandesund 2021-03-10 15:04:05

Innledning, visjon, verdier, mål og Miljø

2 Innledning
Randesund IL Håndballs Sportsplan har til hensikt å tydeliggjøre klubbens målsetninger, føringer og retningslinjer for håndballgruppas virksomhet.
Sportsplanen skal være et tydelig og åpent dokument, og fungere som en veileder og informasjonskilde for ledere, trenere, foreldre og utøvere i klubben.

2.1 Visjon
Randesund IL Håndball er en breddeklubb. Vi ønsker å beholde posisjonen som en av landets største og beste håndballklubber, og ønsker å være en viktig bidragsyter i vårt nærmiljø.

2.2 Verdier
Randesund IL’s verdier er Samhold, Mangfold, Utvikling og Glede.

Håndballgruppa fokuserer i tillegg på;

  • Begeistring:    for spillere, dommere, trenere og andre som utøver en innsats for klubben
  • Innsatsvilje:     i gjennomføring av de oppgaver en har påtatt seg gjennom klubben
  • Respekt:          for klubbens regler og beslutninger, og for hverandre som utøvere, trenere, dommere og ledere.
  • Fair play:         i utøvelsen av spillet og i alle verv for klubben.

All aktivitet i håndballgruppa skal være forankret i Norges håndballforbunds regler og veiledninger. Mer info om dette finnes på www.handball.no/praktisk info/lover og regler.

2.3 Mål
Randesund IL Håndball har som hovedmål å sikre barn og ungdom et trygt og godt klubbmiljø, med mulighet for god og tilrettelagt sportslig utvikling for alle aldersgrupper og ferdighetsnivåer. Alle som ønsker å spille håndball, uansett alder og nivå, skal finne et godt miljø og håndballtilbud i Randesund. Målene skal nås gjennom kompetente og godt skolerte trenere, samt en god organisering og administrasjon i klubben.

2.4 Miljø
Randesund IL er opptatt av at klubben på alle plan skal være et trygt og godt miljø for barn og ungdom. Klubben har tydelig krav og retningslinjer knyttet til oppførsel, mobbing/trakassering, rus/alkohol mv. Klubben stiller krav til politiattest for alle som arbeider med barn og unge i klubben. Randesund IL ønsker å være en Fair-Play klubb.