oysteinrandesund 2021-03-10 15:09:59

Velkommen til Randesund Håndball

3.1 Presentasjon av klubben

Randesund IL Håndball er en av Norges største håndballklubber, og har for sesongen 2019 mer enn 80 lag fordelt fra G/J 7 år og opp til seniornivå. Antall aktive spillere er om lag 700, og årlig arrangeres over 600 hjemmekamper i hovedsak i Sukkevannshallen. Dyreparken Håndballfestival som arrangeres i august er Håndballgruppas viktigste enkeltarrangement og en betydelig inntektskilde for klubben. RIL Håndball har en sunn og robust økonomi, noe som er en nødvendig forutsetning for å opprettholde et godt håndballtilbud til våre barn og ungdom.

RIL Håndball har tre fast ansatte;

- Daglig leder Håndball
- Trenerkoordinator Håndball
- Regnskapsfører (deltid)

Klubben er i hovedsak foreldredrevet. Håndballgruppa har engasjert en rekke kompetente personer i roller som spillerutviklere, trenere og ledere i varierende stillingsomfang og varighet. For øvrig har Randesund IL (hovedklubben) flere fast ansatte slik som Daglig Leder, Materialforvalter, IFO-leder og IFO assistenter.

Randesund IL har ett flott klubbhus med mange fasiliteter på Sukkevann. Klubbhuset er arbeidssted for klubbens ansatte, og et møtested som medlemmene fritt kan benytte til møter, kurs, sosiale samlinger mv. Booking kan meldes inn til klubbkontoret. Ukedager er forbeholdt egne lag, mens i helgene prioriteres utleie som genererer inntekter til klubben. Klubbhuset kan også benyttes til overnattinger i forbindelse med turneringer og lignende.

Randesund IL Håndball har hjemmearena i Sukkevannhallen, som fra 2018 omfatter to baner. Anlegget omfatter for øvrig også cafe, styrkerom, bordtennisrom og innendørs skytebane. For ytterligere informasjon henvises til klubbens hjemmeside; www.randesundil.no.