oysteinrandesund 2021-03-10 15:32:42

Håndballstyret og roller/oppgaver

Styret i Randesund IL Håndball består av følgende roller:

 • Leder
 • Nestleder/økonomi
 • Hovedforeldrekontakt
 • Juniorleder (7-11 år)og Juniorleder (12-15 år)
 • Seniorleder dame og Seniorleder herre
 • Materialforvalter håndball
 • Dommerkontakt

Styremedlemmer velges på årsmøtet for en varighet av to år. Årsmøte avholdes normalt i mars, hvor alle betalende medlemmer har møte- og stemmerett. Styremøter avholdes månedlig gjennom sesongen, normalt 8-10 ganger pr år. Roller og oppgaver er kort gjengitt nedenfor

 • Leder av håndballstyret er overordnet ansvarlig for Håndballgruppa og leder styrets arbeid.
 • Nestleder er stedfortreder for leder. RANDESUND IDRETTSLAG 6 
 • Hoved foreldrekontakt er bindeledd mellom håndballstyret og lagenes foreldrekontakter, med ansvar for å gjennomføre informasjons-/oppstartsmøte hvert år. I tillegg koordineres oppgaver med hhv. Kiosk- og Lotteriansvarlig.
 • Juniorleder (7-11 år) er bindeledd mellom håndballstyret og lagene i denne aldersgruppen, med ansvar for informasjon og koordinering av saker mot lagene. Juniorleder er ansvarlig for Mini-Ring arrangementene (7-8 år) og fordeler hallansvar for Aktivitet serien (9-11 år). Juniorleder bistår Trenerkoordinator med gjennomføring av klubbens helteprosjekt, og tilrettelegging av klubbens Vaffelcup og sesongavslutning. Juniorleder samarbeider også tett med trinnansvarlig. 
 • Juniorleder (12-15 år) er bindeledd mellom håndballstyret og lagene i denne aldersgruppen, med ansvar for informasjon og koordinering av saker mot lagene. Juniorleder bistår Trenerkoordinator med gjennomføring av klubbens helteprosjekt, og tilrettelegging av klubbens Natt Cup og Nisse Cup, samt ordinær sesongavslutning. Juniorleder samarbeider også tett med trinnansvarlig.
 • Seniorleder Herre/Dame er bindeledd mellom håndballstyret og 16/18/seniorlagene, med ansvar for informasjon og koordinering av saker mot lagene. Seniorleder er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag i forkant av sesongen, inkludert eventuelle Bring- og Lerøy lag. Seniorleder bistår daglig leder med oppfølging av engasjementsavtaler, og samarbeider tett med foreldrekontakt 16/18 og oppmann senior.
 • Materialforvalter Håndball er ansvarlig for å koordinere behov for utstyr til håndballagene med klubbens sentrale materialforvalter.
 • Dommerkontakt er ansvarlig for informasjon og koordinering mellom klubb og NHF/krets og ansvarlig for klubbens egenrekruttering av dommere. Dommerkontakt har møterett men ikke møteplikt i håndballstyret og samarbeider tett med Daglig Leder Håndball.

Andre roller som inngår i Randesund IL Håndball, men som ikke sitter i Håndballstyret er kort presentert i det etterfølgende

 • Sportsutvikler er engasjert av klubben for å strukturere og bistå klubbens trenerapparat med kompetanse, ressurser osv. for å skape en best mulig treningshverdag og -kultur.
 • Trinnansvarlig 7-11 har som oppgave å koordinere arbeidet som gjøres av trenere og foreldrekontakter på de respektive lagene på trinnet. Rollen innebærer tett samarbeid med Juniorleder 7-11 og Trenerkoordinator.
 • Trinnansvarlig 12-15 har som oppgave å koordinere arbeidet som gjøres av trenere og foreldrekontakter på de respektive lagene på trinnet. Rollen innebærer tett samarbeid med Juniorleder 12-15 og Trenerkoordinator.
 • Kioskansvarlig har som oppgave å tilrettelegge for drift av kiosk/cafe i Sukkevannshallen, herunder bestille varer, følge opp oppgjørsrutiner mv. Selve bemanningen av kiosken gjøres av klubbens forskjellige lag gjennom dugnad som fordeles av hovedforeldrekontakt.
 • Lotteriansvarlig har som oppgave å planlegge og gjennomføre Randesund IL’s faste lotterier gjennom sesongen.