oysteinrandesund 2021-03-12 09:51:38

Sportslig utvalg

3.2.2 Sportslig utvalg
Sportslig utvalg i Randesund IL Håndball oppnevnes av og rapporterer til håndballstyret.

Sportslig utvalg har ansvar for å følge med på klubbens sportslige utvikling og bidra med forslag og tiltak som skal styrke klubbens håndballmiljø og sportslige aktiviteter i alle ledd. Herunder inngår å bidra med kompetanse og vurderinger knyttet til sportslige målsetninger og prioriteringer, treneransettelser, samarbeidsavtaler, overganger og hospiteringsordninger.

Sportslig utvalg består normalt av følgende ressurser: 

  • Leder Sportslig utvalg
  • Trenerkoordinator Randesund IL Håndball
  • Trinnansvarlig representant for Junior 7-11 og/eller Junior 12-15
  • Hovedtrener senior damer/herre
  • Sportsutvikler
  • Andre, inviterte ressurspersoner