oysteinrandesund 2021-03-12 09:13:37

4. Seniorhåndball

4.3 Seniorhåndball
Seniorhåndball i Randesund IL omfatter J/G16, J/G18 og seniorlag i både høyere og lavere divisjoner. Tilbudet er betydelig differensiert med hensyn til klubbens størrelse, bredde og forskjeller i sportslig nivå. Klubben ønsker å fremstå som en velorganisert og kompetent klubb med et positivt miljø, en god utviklingsarena for spillere og med et godt sportslig toppnivå.

4.3.1 Sportslige føringer for senior
Randesund IL Håndball har som mål å regelmessig kvalifisere yngre lag til nasjonale serier (J/G16 til Bring og J/G18 til Lerøy). Vi ønsker å gi våre håndballspillere en treningshverdag og tilstrekkelige håndballferdigheter til at de kan måle krefter mot de beste i landet. Dette krever god bredde i treningsmiljøet, og et bevisst forhold til differensiering/sportslig tilrettelegging.

Som en av landets største håndballklubber, og med samarbeidsavtaler med lokale eliteklubber og klubber med elitesatsing, har Randesund IL et selvstendig ansvar også for å drive seniorhåndball. For å motvirke frafall må klubbens miljø være attraktivt både sosialt og sportslig. I dette ligger evne og kapasitet til å ivareta et godt sportslig nivå, og langsiktighet helt fra yngre årsklasser og frem til seniornivå.

Klubben har som mål at vårt toppnivå for både Damer og Herrer som minimum bør være i 2.div. Eventuelle satsninger mot et 1.div nivå kan være aktuelt. Klubbens størrelse og bredde legger for øvrig også grunnlag for seniorlag i henholdsvis 3.div og 4./5.div.

4.3.2 Lag i 16- og18 årsklassen
Randesund IL Håndball ønsker å kunne tilby et godt håndballtilbud for disse årsklassene, hvor man både kan ivareta klubbens målsetning om deltagelse i nasjonale serier og et tilbud til ungdom som ønsker å spille håndball, men med noe lavere ambisjoner.

  • RIL melder på lag til lokal Breddeserie og Regionserie i klasse 16 år og 18 år. Ferdighetsmessig nivå og bredde på treningsgruppen må vurderes før sesongstart. Her inngår også nystartet serie klasse 20 år (Jenter). Spillere vil også ha en mulig kamparena i senior (2. eller 3. div).
  • RIL ønsker at lag i klasse 16 år skal delta i kvalifisering for Bring nasjonal serie.
  • RIL ønsker at lag i klasse 18 år skal delta i kvalifisering for Lerøy nasjonal serie.

Bring (J/G16) er den fremste nasjonale utviklingsarenaen for denne aldersgruppen.

  • Lag som skal delta i nasjonal serie skal ha hovedtyngden av spillere fra egen junioravdeling, men kan suppleres med spillere fra andre lag i Kristiansandsregionen. En slik tropp bør bestå av 14-18 spillere. Lag som kvalifiserer seg til Bring-serien finansieres med 1/3 støtte fra Randesund IL Håndball, mens resten dekkes av spillere/foreldre gjennom dugnadsinnsats og egenandeler. Budsjett skal utarbeides i forkant og godkjenner av styret.

Lerøy (J/G18) er den fremste nasjonale utviklingsarenaen for denne aldersgruppen.

  • Lag som skal delta i nasjonal serie skal ha hovedtyngden av spillere fra egen junioravdeling, men kan suppleres med spillere fra andre lag i Kristiansandsregionen. En slik tropp bør bestå av 14-18 spillere. Lag som kvalifiserer seg til Lerøyserien finansieres med 1/3 støtte fra Randesund IL Håndball, mens resten dekkes av spillere/foreldre gjennom dugnadsinnsats og egenandeler. Budsjett skal utarbeides i forkant og godkjenner av styret.

Ved deltakelse i nasjonale serier (Bring og Lerøy) dekker klubben 1/3 av utgiftene til laget, etter vedtatt budsjett for laget. Resten må utgiftene dekkes av spillerne/foreldregruppen i det aktuelle laget gjennom ekstra dugnader og egenandeler. Klubben dekker ellers utgiftene til reiser og opphold i fm. Serie - kamper utenfor Agder.

Randesund IL Håndball har gjennom flere år deltatt i Ulzburg Cup (Tyskland) som avholdes i pinsen. Klubben ønsker å motivere alle J/G18 spillere til å delta i turneringen som en sesongavslutning med en klar sosial profil, som et miljøskapende element og redusere frafall.

4.3.3 Senior Damer
Senior Damer har 2.div og 3.div som kamparena. Det øverste sportslige nivået vurderes løpende med hensyn til samarbeidsavtale med Vipers (eliteserie). Satsninger mot 1.div vil derfor være aktuelt å vurdere opp mot klubbens spillergrunnlag, økonomi og trenerressurser.

Opplegg og sammensetning av treningsgrupper og lag bestemmes i stor grad fra år til år.

Klubben har også en kamparena på 4.div/5.div nivå.

4.3.4 Senior Herrer
Senior Herrer har 2.div og 3.div som kamparena. Det øverste sportslige nivået vurderes løpende med hensyn til samarbeidsavtale med KRS Topphåndball (1.div). Satsninger mot 1.div vil være aktuelt å vurdere opp mot klubbens spillergrunnlag, økonomi og trenerressurser.

Opplegg og sammensetning av treningsgrupper og lag bestemmes i stor grad fra år til år.

Klubben har også en kamparena på 4.div/5.div nivå. 

4.3.4 Treningsleirer
Randesund IL Håndball avholder normalt en større, felles treningsleir for J/G16, J/G18 og senior (2.div og 3.div) siste helgen i august. Treningsleiren har både et sosialt mål og sportslige mål knyttet til forberedelse til sesongstart og kvalifiseringer (Bring og Lerøy).

4.3.5 Trenere Senior
Alle lag skal ha minimum en hovedtrener og en assistent trener. I tillegg kan det for enkelte lag være snakk om ytterligere trenerressurser slik som målvaktstrener, fysisk trener, assistenttrener mv.

Randesund IL Håndballs røde tråd : for trenere fra aldersgruppe 16 år og oppover er det en ambisjon for klubben at systemer og formasjoner skal være gjenkjennelig og samkjørt slik at våre spillere kan spille på tvers av lagstruktur mv.

For J/G16 og J/G18 skal det også være en foreldrekontakt pr lag. For seniorlagene skal det være en oppmann.

  • Trenere for J/G16
  • Trenere for J/G18
  • Trenere for senior 2.div
  • Trenere for senior 3.div
  • Trenere for senior 4.div/5.div.

4.3.6 Årshjul Senior
Foreldrekontakt/Oppmann har ansvar for å følge opp aktiviteter gjennom sesongen;

Tidspunkt  Oppgave  Bistand fra 
April Sondering spillerstall/treningsgrupper ifbm sesongavslutning   
April Anslåtte bruttotropper  
Mai Fellesmøte trenere : Erfaringsutveksling/overføring til ny sesong  
Mai Påmelding nasjonale serier (2.div og 3.div)   
Mai/juni Ulzburg turnering for G/J16-G/J18  
Mai/juni Budsjett senior, G18 og G16  
Juni Foreløpig påmelding til regionale serier (4.div, 5.div., G/J)  
Juni Trenerkontrakter  
Juli Definerte spillertropper/treningsgrupper  
Juli Fordeling av treningstider/hall  
August  Oppstart fellestrening   
August Treningsleir (Danmark)   
August Endelig påmelding til diverse serier og cuper  
August Dyreparken Håndballfestival (dugnadsarbeid)   
September Foreløpig terminliste (innmelding endringsønsker mv)  
September Foreldrekontakt G/J16, G/J18 og oppmann senior H/D  
September Kvalifiseringsrunder Bring og Lerøy  
September Opplæring tidtaker, LIVE kamprapport, LiveStream  
September Dugnadsoppsett sekretariat, kiosk, klistervask mv  
September Seriestart 2. og 3. div  
Oktober Seriestart G/J16 og G/J18  
Januar Halvtids evaluering sesong/trenere   
Januar  Mulig innmelding/justering terminliste