oysteinrandesund 2021-03-11 10:53:57

Trenerrollen

5.1 Generelt
Randesund IL’s trenere skal være tilstrekkelig skolerte og kompetente for treneroppgaven for sine respektive lag. Klubben har som mål at alle trenere ved oppstart av trenerverv, skal starte på NHF’s Trener 1-stige, og videre at:

 • Hovedtrener for 7-11 år skal ha deltatt på modul 1-4 i Trener 1-løpet (barnehåndball)
 • Hovedtrener for 12-13 år skal ha fullført Trener 1-løpet.
 • Hovedtrener for 14-15 år skal ha startet på Trener 2- løpet
 • Hovedtrener for 16-18 år skal ha startet på Trener 2-løpet.
 • Hovedtrener for senior (2.div og 3. div) skal som minimum ha fullført Trener 2-løpet

Klubben betaler all formell trenerutdannelse, mot bindingstid. Det kan også søkes støtte til annen relevant kompetanseheving. Trenere får RIL-genser, T-skjorte og bukse til bruk på kamp. Klubben har som målsetning å utvikle egne, eldre spillere som assistenter og trenerressurser for yngre lag, både på fast basis og som stedfortredere. Trener har fritak for betaling av treningsavgift for eget barn og er fritatt for dugnad under arrangementer. Betalings- og dugnadsfritak gis kun for en trener pr. seks spillere.

5.2 Trenerens ansvar
Treneren har ansvar for

 • å utarbeide aktivitetsplan for sitt lag pr. sesong hvor ansvar og treningsopplegg angis. (ved behov kan lagene få hjelp av trenerkoordinator til dette)
 • å følge opp alle spillerne både på trening og i kampsituasjon.
 • å sikre at alle spillerne på laget blir sett og tatt godt vare på.
 • å sikre at spillerne er i bra fysisk form
 • at spillerne får mulighet til å tilegne seg naturlige basiskunnskaper for sitt alderstrinn 
 • at klubbens treningstid blir utnyttet på en best mulig måte, ikke bare på eget lags vegne.
 • at håndballbanen brukes til trening med ball.

Alle klubbens trenere har ansvar for at klubbens spillere utvikles best mulig.

Trenere skal være åpne for hospitering for yngre spillere på trening der dette er naturlig og tilrådelig, fra 9-10-års alder. Hospitering skal godkjennes av hovedtrener og/eller klubbens Trenerkoordinator.

For øvrig henvises til Randesund IL Håndballs trenerhåndbok som ligger på hjemmesiden.

Trenere skal bidra til å utvikle et godt samarbeid også inn mot RIL Fotball, da klubben har en rekke barn i yngre årsklasser som deltar i begge idretter. Randesund IL ønsker at Fotball og Håndball skal være likestilt og at barna gis mulighet til å drive begge idretter.

5.3 Trenergodtgjørelse
Trenergodtgjørelse betales normalt for trenere fra 16 års klassen og oppover, eller etter egen søknad. Trenere på 15 års lag kan få betalt etter søknad hvis de ikke har tilknytning til laget (barn på laget), eller klubben ønsker at dette skal være en ekstra jobb for spillere.