oysteinrandesund 2021-03-12 09:23:14

6 Støttefunksjoner

6.1 Foreldre
Randesund IL Håndball er foreldredrevet og basert på frivillig arbeid. Vi ønsker positive foreldre som synes det er gøy å se sine barn spille håndball, og følge dem på kamp og trening. Og som bidrar med sin innsats slik at Randesund IL Håndball bygger et positivt miljø hvor barn, ungdom og voksne trives.

For Randesund IL gjelder Fair Play prinsippene OGSÅ for foreldre.

6.2 Foreldrekontakter
Alle lag har en foreldrekontakt per 6-12 spillere. Dersom det er behov kan et lag ha to foreldrekontakter. Dette avhenger av spillergruppas størrelse.

Foreldrekontakten organiserer dugnader, sosiale arrangementer og lotterier og er bindeleddet mellom foreldregruppa og treneren. Foreldrekontaktene bli kalt inn til møter med klubben i september og januar hver sesong.

Forventninger og retningslinjer for foreldrekontaktene er utdypet i eget informasjonshefte.

Det velges inn representant fra foreldrekontaktene i styret til håndballgruppa.

6.3 Dugnader
Alle foreldre må jobbe dugnad (minst 6 timer) pr barn i forbindelse med Dyreparken Håndballfestival hvert år (max 2 pr. familie) Arrangementet avholdes nest siste helg i august. Foreldre må også stille på dugnad i fm. egne arrangement/kamper, normalt 1-3 ganger pr. sesong til oppgaver som kiosk og sekretariat, og etter instruks fra foreldrekontakt.

Foreldre fra 15 årsklassen må stille på klistervask 2 ganger pr sesong. Foreldrene har ansvaret for at barnet selger ut loddbok 2 ganger pr. sesong (max 2 pr. familie), at det betales treningsavgift og medlemskontingent til RIL, samt lisens til NHF fra 13 år