mardi_nielsen@hotmail.com 2017-10-24 11:08:38

Lagledelse J/G 2010-K

LAGLEDELSE
Rolle Navn Mobil E-post
Trener Nina Høyland 909 77 911  ninahoyland90@gmail.com
Trener

Vibeke Nordbø

976 70 085

vibeke.nordboe@live.no

Trener Ann Jeanett Kjellevik 995 11 305 annjsodefjed@gmail.com 
Trener Kine-Linn Georgsen 452 19 575 kinelinn.georgsson@gmail.com  
Foreldrekontakt  Anette Gabrielsen 928 93 208 a-gabri@online.no