STATUS BRØYTING SUKKEVANN

onsdag 13. februar kl.12.25 Hovedbanen er brøytet og grønn. 3/4 av juniorfeltet er brøytet og kan benyttes  

2019-01-28
oysteinrandesund

 

 

DERSOM DELER AV BANEN ELLER BANENE ER NEDSNØDD/ISETE MÅ LAGENE TREKKE SEG SAMMEN SLIK AT DET BLIR PLASS TIL ALLE. 

HUSK AT ALLE MÅLENE MÅ SETTES TILBAKE TIL UTENFOR KORTSIDEN AV BANENE.  (kortsiden på juniorbanen er sidene nærmest og lengst vekk fra klubbhuset)