STATUS BRØYTING SUKKEVANN

Fredag 6. april kl.12.50 Hovedbanen er nå helt fri for snø og klar for kamp. Endelig ser det ut til at vinteren slipper taket 

2018-04-04
oysteinrandesund

 

 

DERSOM DELER AV BANEN ELLER BANENE ER NEDSNØDD/ISETE MÅ LAGENE TREKKE SEG SAMMEN SLIK AT DET BLIR PLASS TIL ALLE. 

HUSK AT ALLE MÅLENE MÅ SETTES TILBAKE TIL UTENFOR KORTSIDEN AV BANENE.  (kortsiden på juniorbanen er sidene nærmest og lengst vekk fra klubbhuset)