Banestatus Sukkevann: Onsdag 20.01 Kl.12:00

Onsdag 20.Januar. Kl:12:00

Status idag: Utfordring med store mengder vann som samler seg ettersom snøen smelter.

Vi nærmer oss veldig, men banen er ikke brukbar. Det ligger is flere steder, samt store mengder vann ligger på banen.

Kommunen gjør en herlig jobb med å få banen spillbar så fort som mulig!

OBS: FØLG MED, OPPDATERING KOMMER UTOVER DAGEN

 

2020-02-25
Martin Randesund

 

 

DERSOM DELER AV BANEN ELLER BANENE ER NEDSNØDD/ISETE MÅ LAGENE TREKKE SEG SAMMEN SLIK AT DET BLIR PLASS TIL ALLE. 

HUSK AT ALLE MÅLENE MÅ SETTES TILBAKE TIL UTENFOR KORTSIDEN AV BANENE.  (kortsiden på juniorbanen er sidene nærmest og lengst vekk fra klubbhuset)