Banestatus Sukkevann: Onsdag 27.01 Kl:12:45

Onsdag 27.01. Kl. 12:45

Status: Underlaget er isete og hardt.
Visst aktivitet, anbefalt små knotter slik at man ikke sklir rundt på dekket.

2020-02-25
Martin Randesund

Status: Underlaget er isete og hardt.
Visst aktivitet, anbefalt små knotter slik at man ikke sklir rundt på dekket.

OPPDATERINGEN KOMMER FORTLØPENDE

 

DERSOM DELER AV BANEN ELLER BANENE ER NEDSNØDD/ISETE MÅ LAGENE TREKKE SEG SAMMEN SLIK AT DET BLIR PLASS TIL ALLE. 

HUSK AT ALLE MÅLENE MÅ SETTES TILBAKE TIL UTENFOR KORTSIDEN AV BANENE.  (kortsiden på juniorbanen er sidene nærmest og lengst vekk fra klubbhuset)