LOS Idrettsglede - Send sms "RIL" til 02021

Vi har inngått et langsiktig samarbeid med Sørlandets store kraftleverandør LOS. 

2018-01-26
oysteinrandesund

Nå kan du støtte oss gjennom strømavtalen din! For hver kWh du bruker, gir du 2 øre til klubben.

Send SMS RIL til 02021 eller bestill idrettsglede her https://goo.gl/ptMdij

 

Tusen takk for støtten!

Pr. 12. februar har 66 RIL-venner støttet klubben. 

Pr. 13. februar har 97 RIL-venner støttet klubben 

Pr. 14. februar har 100 RIL-venner støttet klubben