Vil du ha drømmejobb i Randesund Idrettslag

Idrettslaget tilbyr 100 % stilling som nestleder av Idrettsfritidsordning, leder av barneidrett og utstyrsansvarlig. 

2018-11-08
oysteinrandesund

Randesund IL har for tredje sesong idrettsfritidsordning (IFO) på Sukkevann. Dette er et tilbud i samarbeid med NFF og Telenor Xstra.  I dag er det ca 100 barn i alderen 9-12 år som deltar en eller flere dager fra kl. 13.30 – 16.30. Åpningstidene er mandag til torsdag.  IFO tilbyr barneidrett hvor det er fokus på fotball og håndball, men hvor vi også vil være innom flere idretter gjennom året. Vi søker en nestleder som kan assistere leder i arbeid med planlegging og gjennomføring av aktiviteter samt administrativ oppfølging.

Klubben arrangerer også barneidrettsskoler på alle fire barneskolene. Dette er et tilbud for alle på 1. trinn. I tillegg arrangeres Knøttetrim for barn under skolepliktig alder. Du vil også få ansvar for oppstart og gjennomføring av begge aktivitetene i hht. klubbens retningslinjer og vedtak.  

Klubben har til enhver tid et stort lager av utstyr til klubbens undergrupper, kiosker, turneringer m.m.  Du vil også få ansvar for drakter og tøy til trenere. Du vil være sentral i både innkjøp, utlevering og oppbevaring av materiell og utstyr. I nært samarbeid med gruppenes materialforvaltere skal inn og utleveringer planlegges og gjennomføres.  

Det vil til tider være stor aktivitet, spesielt inn mot turneringer og oppstart sesong.

Personlige egenskaper

-          Gode samarbeidsevner

-          Positiv og initiativrik

-          Stabil og punktlig

Arbeidsoppgaver

-          Nestleder IFO - 50%

 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • Idrettsfaglig ledelse
 • Aktivt informasjonsarbeid mot foreldre med barn i aktuell alder
 • Sørge for god kommunikasjon og samarbeid med foreldre
 • Oversikt deltakere – fremmøte og fravær.
 • Legge til rette for trygg transport skole – Sukkevann

-          Barneidrett

 • Årlig oppstart Barneidrettsskolen og Knøttetrim
 • Aktivt informasjonsarbeid mot foreldre
 • Dialog med skole
 • Dialog krets – legge forhold til rette for aktivitetslederkurs

-          Materiell og utstyr, administrasjon

 • Planlegge innkjøp, lager og utlevering av klubbens utstyr
 • Drakt og utstyr til spillere og trenere.
 • Service ut mot lag i samarbeid med gruppenes materialforvaltere.   
 • Øvrige administrative oppgaver i klubben.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-          Erfaring fra arbeid med barn

-          Relevant idrettsfaglig utdanning

-          Sertifikat bil, gjerne minibuss

-          Trener/leder kurs idrett

 

Vi kan tilby

-          Fast stilling i 100 % 

-          Konkurransedyktige lønn og betingelser

-          Gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø

-          Gleden av å jobbe med idrett i et godt klubbmiljø.

Søknadsfrist 25. november

Spørsmål og søknad med CV kan sendes til daglig leder Øystein Konradsen, 41412151 – oystein@randesundil.no

 

Last ned annonsen her: