Randesund Idrettslag og Dvergsnes SK er samkjørte om følgende

Alle fotballspillere i RIL fortsetter nå som medlemmer og spillere i RIL. Treningene går som planlagt, med samme trenere og foreldrekontakter som før. Dvergsnes SK vil ikke drive en aktiv rekruttering for bytte av klubb/medlemskap.

2018-11-14
oysteinrandesund

Klubbene har nå opprettet en positiv, åpen og tett dialog. Klubbene vil fortsette denne dialogen fremover.

Begge klubber ønsker å jobbe hardt for å ivareta vårt samfunnsoppdrag overfor barn, ungdom og voksne i bydelen.

Vi oppfordrer alle foreldre til å snakke positivt om lokalt engasjement og holde diskusjonene saklig og konstruktive.

 

Med sportslig hilsen 

Randesund IL                                    Dvergsnes SK
Øystein Konradsen                             Eivind Haavik
Daglig leder                                       Styreleder