Eirik Langaard ansettes i idrettslaget

Eirik skal være nestleder i IFO, leder av Barneidretten/Knøttetrim og materialforvalter for hele klubben

2018-12-18
oysteinrandesund

Eirik er 32 år og jobber i dag på SSHF, men har også erfaring fra skole, SFO og barnehage. I klubben har han i flere år vært trener og materialforvalter i håndballstyret. Han har også en lang rekke kurs og trenerkurs innen idrett og da spesielt håndball. 

Han blir nå nestleder i idrettsfritidsodningen og de ca 100 barna på IFOen vil etterhvert bli godt kjent med Eirik. Videre skal han ha hovedansvaret for Barneidretten og Knøttetrimmen. Dette gjelder spesielt oppstart og oppfølging av barneidretten på alle de fire barneskolene. 

En annen viktig rolle blir håndtering av klubbens utstyr, drakter og tøy. Frem til nå har undergruppene selv håndtert alt utstyr til turneringer, kiosker treninger etc. Dette vil nå bli samlet i hovedklubben, noe som vil gjøre servicen overfor gruppene betydelig bedre. Materialforvalterrollen i fotball og håndball har krevd en betydelig dugnadsinnsats for undergrupppene med alle de 180 lagene i klubben, og da spesielt i overgangen mellom to sponsorperioder. 

Vi ønsker Eirik velkommen til oss på RIL-huset med oppstart senest 1. april.