Randesund Idrettslag og Dvergsnes Sportsklubb

Den siste tiden har Randesund Idrettslag og Dvergsnes Sportsklubb hatt en god og konstruktiv dialog.

2018-12-20
oysteinrandesund

Vi har kommet frem til at fotballsesongen for 2019 gjennomføres i RIL uten endringer. Videre vil håndballen gjennomføres som planlagt i regi av RIL.

RIL vil også for fremtiden opprettholde alle nåværende aktiviteter innen fotball, håndball og barneidrett på alle fire skolene.

RIL opplever at DSK ønsker å være et supplerende bidrag i nærmiljøet, bygget på sunne og riktige verdier fra idretten.
For DSK sin del, så ønsker de nå en periode for å kartlegge hvilke alternative tilbud og aktiviteter som kan være aktuelle i bydelen.

Begge klubbene er åpne for å vurdere nye aktiviteter slik at tilbudet i Indre og Ytre Randesund blir rikere. 
Alle slike nye aktiviteter er avhengige av ildsjeler som brenner for sin idrett og aktivitet.

På vegne av begge klubbene så ønsker vi dere alle en riktig god jul og godt nyttår

 

Med sportslig hilsen

Randesund IL              Dvergsnes SK

Øystein Konradsen       Eivind Haavik

Daglig leder                 Styreleder

Tlf:41412151               Tlf:99092022                    

www.randesundil.no     post@dvergsnessk.no