Status og rutiner - koronavirus Randesund IL pr. 11.3

Klubben forholder seg til informasjon gitt av ansvarlig kommunelege, FHI,s retningslinjer og Norges Idrettsforbund, NHF, NFF og andre særforbund.

På bakgrunn av samtaler med kommuneoverlege Dagfinn Haarr har vi pr. 13. mars følgende status:

 

2020-03-11
oysteinrandesund
  • Avlyst:  treningsleir i Danmark fotball om 3 uker – 60 spillere
  • Avlyst:  miniringen håndball Sukkevannhallen førstkommende helg
  • 1. mai-turnering – avvent- ikke avlys ennå  – 80 lag + 700 foreldre
  • Opp Av Godstolen – trenings for eldre ca 100 deltakere snittalder over 75 år – fortsett som vanlig

Pr i dag så kan all øvrig aktivitet fortsette som planlagt og husk GOD HOSTE- OG HÅNDHYGIENE. På RIL-huset er det også satt ut dispensere med antibac.

 

For klubbens trenere og de ansvarlige rundt lagene er dette rutinene ved mistanke om smitte:

 

1: Mistanke om smitte må den det gjelder kontakte fastlege/smittetelefon for å avklare eventuell testing

2: Informere klubbens ledelse oystein@randesundil.no  evt. tlf. 41412151  

3: Gjennomføre test – 24 timers ventetid på resultat – informer klubb umiddelbart om testing og om utfall, uansett. Midlertidig karantene for den det gjelder samt laget/lagene/gruppen trer i kraft med umiddelbar virkning når test gjennomføres.

 

Negativ (ikke smittet) – utøver og lag fortsetter aktivitet som før.

Positiv (smittet) – utøver og lag i umiddelbar karantene minst to uker. – Trener og lagleder følger opp.

 

Klubben, i samråd med kommuneoverlegen vil vurderer løpende karantenebehov, kontinuerlige tiltak i forhold til smitte situasjoner og eventuelle andre konsekvenser for klubbens medlemmer.

Endringer kan fort skje, avlysninger av kamper/samlinger osv vil bli informert om fortløpende.

 

 

Planlagte turer til Nørhalne og LKB Gistrup.

Pr. i dag er det ingen planer om avlysning av turene. Dette kan imidlertid endre seg. Dersom det på vegne av norske eller danske myndigheters anmodes om kansellering så vil påmeldte lag få full refusjon. Dersom det enkelte lag kansellerer turen uten reiseråd fra Folkehelseinstituttet vil generelle vilkår for reise gjelde.