RIL Fotball - status og treninger 8.4

FHI's retningslinjer og NFF koronavettregler skal ligge i bunn for all aktivitet i RIL fotball. 

2020-04-08
oysteinrandesund

Retningslinjer for hvordan vi gjøre det i RIL skal behandles i fotballstyret  tirsdag 14. april og i hovedstyret onsdag 15. april. Oppstart av aktiviteten krever en formell godkjenning i klubben. Grove brudd på Covid-19-forskriften kan medføre straff i form av bøter og fengsel. Vi er opptatt av at det skal være trygt å sende sine barn til trening i klubben.

Dersom hovedstyret godkjenner oppstart vil lag fra 13 år og eldre gis anledning til å starte opp i hht nye treningstider fra torsdag 16. april.

Oppstart for 10-12 år vil skje tidligst 27. april og for de yngste 7-9 år tidligst 4. mai.

Forut for styremøtene ber vi Frode Fredriksen og Jarle Lervik avholde 1-2 treninger med sine lag. Dette for å høste erfaring til bruk i styrets beslutning.  

Det er ikke tillatt med organisert trening for andre lag før hovedstyrets godkjenning.

Det oppfordres deretter til at lagene starter med to trening pr uke og øker etter hvert.

I starten er det viktig med god variasjon i treningstilbudet da treningen fort kan bli noe ensformige ettersom mange øvelser er utelukket. Like viktig som fysisk aktivitet er det at barn og ungdom får en trygg felles arena å treffes på.

Alle som ønsker å starte opp må først sende bekreftende svar til klubben (egen mail blir sendt om dette) at de bekrefter å forholde seg til:  

 • NFF koronavettregler
 • Ingen trenere/ledere eller spillere med symptomer på sykdom må delta på trening. Alle må forholde seg til karantebestemmelser gitt av FHI.
 • Vær obs på at reglene også gjelder før og etter trening. Dvs. ingen samling av gruppen på tribunen eller feltet.
 • Bekrefter å avslutte trening dersom det skjer brudd på reglene
 • Alle treninger skal avsluttes 15 minutter før neste økt begynner. Dvs treningstiden blir 75 minutter. Dette for å unngå stor mengder av personer på samme plass. Spillerne kommer ferdig skiftet klar til trening.
 • Ved brudd på reglene må gruppen på fremtidige treninger halvere antall deltakere. Følgelig blir det kun trening annen hver trening.
 • Ved gjentatte brudd minster laget treningstidene.
 • Lag fra 7-15 år må ha en trener/voksen pr. fire spillere.
 • 16 år må ha minimum en trener pr. 8 spillere.
 • Junior og senior må ha minimum to trenere
 • Baller, kjegler og utstyr skal vaskes før og etter bruk
 • Personlige drikkeflasker må merkes med navn.
 • Klubb skal utstyre hvert lag med såpe/desinfiserende middel
 • RIL-huset er stengt for bruk.

Verken styret eller administrasjonen ønsker å være korona-politi på Sukkevann. Vi må gi lagets ledere den tillit at de etterlever reglene. Vi vil imidlertid fra tid til annen dukke opp for å etterse. Det vil også bli vektlagt eventuelle tilbakemeldinger fra foreldre eller andre som måtte observere treningene.

Det viktigste er at trenerne får formidlet viktigheten av reglene til spillerne slik at alle vet hva de har å forholde seg til, dette innebærer også at terskelen for, på eget initiativ, å avbryte en trening må være lav.

Dersom lag får advarsel for brudd på reglene av daglig leder eller leder av fotballstyret, er det ikke adgang for klage på avgjørelsen.

Her kan du lese mer om ansvar klubber som legger til rette for trening har  SE HER

Reglene vil også bli lagt ut på hjemmesiden og på FB.

Til info har styret i Vigør besluttet følgende:

Styret i FK Vigør har idag besluttet at klubben IKKE starter opp organisert aktivitet like etter påske. Vi som klubb klarer ikke å tilfredsstille de krav som stilles iht til smittevernloven og de veiledninger som er kommet fra særforbundet

Donn og Våg har også stengt treningene inntil videre. Vil vurdere på nytt senere i vår. Gimletroll vurderer oppstart 20. april for ungdomslag.

Her finner du treningstidene for 13 år og eldre. For yngre lag blir disse tildelt etter påske. 

Dette er også sendt til alle trenere og ledere i RIL fotball. 

Vi ønsker alle en riktig god påske og ta godt vare på dine nærmeste. 

Med sportlig hilsen 
Randesund IL 
Øystein Konradsen
Daglig leder