info fra klubben - status 17.4

Følgende epost er sendt til alle klubbens medlemmer 

2020-04-17
oysteinrandesund

Hei,

Vi er alle inne i en krevende tid, både på og utenfor banen. All aktivitet i klubben stoppet opp 12. mars. Det er for klubben viktig at alle retningslinjer fra FHI, NIF, særforbund og kommuneoverlege følges.

Aktivitet er særdeles viktig. For klubbens eksistens er det også viktig at vi har en god og ryddig økonomi. Kontingenten er tidligere sendt ut og her har ca 60 % betalt. Vi åpner nå også for betaling av treningsavgift fotball. Du finner den ved å logg inn på hjemmesiden her: https://www.randesundil.no/login  Ta kontakt klubbkontor@randesundil.no dersom du får utfordringer med innlogging.

Det er avgjørende viktig for klubben at de to store turneringene i august kan gjennomføres. Dyreparken Håndballfestival og Meny Sebra cup tilfører klubben årlig millionbeløp. Pandemien rammer hardt både hos næringsliv og privat. Det knyttes usikkerheter til både støtteordninger og sponsoravtaler. Vi appellerer til at medlemmene bidrar med å betale kontingent og treningsavgifter og ser på dette som en del av vår felles dugnad. Dersom du av ulike årsaker har utfordringer med betaling nå så ta kontakt med daglig leder oystein@randesundil.no .

Vi venter i spenning på hva Erna Solberg vil kunngjøre i slutten av april. Vi er forsiktig optimistisk forbereder oss også på realitetene som kan komme. Det arbeides med alternative korona-budsjetter og plan B og C.

Det er siste måned avholdt flere møter i både hovedstyret og i undergruppenes styrer og utvalg. På hovedstyrets møte onsdag kveld ble følgende vedtatt:

 • Fotball – innenfor gitte rammer kan trening for lag 13 år og eldre starte opp fra og med mandag 20. april. Det er stilt en rekke forutsetninger og krav til lagene. Det er viktig at alle foreldre også kjenner til disse - se hele oversikten nederst i denne mailen. Vi kommer tilbake til tidspunkt for oppstart yngre lag.
 • Bordtennis – begrenset aktivitet forutsatt at Bordtennisforbundet åpner opp for trening.
 • Tennis – begrenset aktivitet i hht. regler fra forbund, forutsatt godkjenning i tennisstyret
 • Håndball – pt. ingen aktivitet men håndballstyret kan på eget initiativ åpne opp for alternative treninger ute.
 • IFO – vurderes å starte opp når regjeringen åpner opp for ordinær SFO.
 • Øvrige aktiviteter er stengt. RIL-huset er for tiden stengt for aktivitet og møter. All møtevirksomhet skjer via nettløsninger.
 • Administrasjonen:
  • Normal hverdag – Ril-huset        5,4 årsverk
  • Status i dag                                       2,9 årsverk tilsvarende 53 % av normalen
  • I tillegg er 31 personer tilknyttet IFO og undergrupper/trenere m.m. permittert.
  • Ytterligere permitteringer vil bli vurdert på neste hovedstyremøte 12. mai.
 • Årsmøtet skal avholdes torsdag 28. mai.

Randesund er en klubb med svært mange dyktige og fantastisk flotte ildsjeler. Det er særdeles mange lojale medlemmer. En klubb vi kan være stolt av.

Vi ber også om at dere i størst mulig grad benytter dere av tjenester våre sponsorer og samarbeidspartnere tilbyr. Uten deres støtte ville klubben hatt betydeligere lavere aktivitet.  Se alle her: https://www.randesundil.no/Hovedside/Sidemeny/Sponsorer-Team-Randesund/Team-Randesund.html  Fordelskortet kan gi rabatter når det vises hos G-Max, Carlsen og Fritzøe, Norengros, Nissan og Pizzabakeren.  Du kan lese mer eller laste ned fordelskortet KLIKK HER

Les også i mailen under her alle tiltakene for oppstart av treninger i fotball. Ber alle ta godt vare på sine nærmeste og husk god håndhygiene. Ønsker alle en riktig god helg.

Sportslig hilsen
Randesund Idrettslag
Øystein Konradsen
Daglig leder

 

Følgende mail har blitt sendt til alle trenere/ledere i Randesund fotball.

Info til alle trenere og ledere RIL-fotball

NIF og FHI gir idretten anledning til å starte opp treningsaktivitet forutsatt at alle til enhver tid corona-regler følges. NFF har utarbeidet dette for fotballen. NFF’s koronavettregler skal følges   SJEKK HER   

Avgjørelsen om oppstart av fotball-treninger er gjort etter grundig behandling i både fotballstyret og hovedstyret. Saken ble behandlet på møter onsdag kveld. Klubben har også hatt god kontakt med kommuneoverlege Dagfinn Haarr som støtter våre vurderinger. Det er avgjørende viktig at foreldre skal være sikre på at aktiviteten skjer i trygge rammer.

OBS OBS  Hvert enkelt lag må få en godkjenning fra daglig leder før oppstart. 

Vi har også kjørt noen prøvetreninger med vårt herre og damelag der vi har sett og prøvd ut forskjellige måter og organisere på og type øvelser som kan gjøres innenfor retningslinjene til NFF. Erfaringene fra disse treningene har vi brukt i vår vurdering også.

Viktige momenter i vurderingen har også vært:

·         Nå brukes banene uorganisert. Smitterisikoen er betydelig høyere enn ved organisert aktivitet. Vi observerer nå større grupper som trener, og  enkelte har også kamplignende øvelser

·         Viktig å holde liv i den sosiale greia – ha noen faste møteplasser/punkter i en ellers hjemmeværende situasjon

Før vi starter er det noen viktige forutsetninger for lagene:

·         Ansvarlig trener signerer på at de har gjennomgått og forstått reglene. Reglene skal også være distribuert til spillere og foreldre før oppstart

·         Inntil 2 treninger pr. uke – må melde tilbake til klubb hvilke av tildelte tider som vil bli benyttet.

·         Trening organisert i soner – både hovedbanen og juniorfeltet vil bli delt opp i soner med ny oppmerking.

·         Hovedtrener hospiterer en trening sammen med damelag eller herrelaget. Begge disse lagene har gjennomført treninger og høstet erfaringer.

·         Oppstart for lagene er også «avhengig» av en dugnad på lagene at vi klarer å stille det antall voksne som er nødvending i forhold til antall spillere og alder. Se lengre nede på siden

Det vil bli sendt ut et eget skjema for tilbakemeldinger hvert lag må gi før oppstart.

Oppstart 

Lag fra 13 år og eldre kan starte opp fra mandag 20. april med mål om at alle er i gang innen 1. mai. Ingen oppstart før godkjennelse er sendt. 
Det er begrensinger for antall spillere til stede og det stilles også krav til antall voksne på hver trening.
Treningstiden er maksimum 75 minutter og det skal være 15 minutters pause før neste lag starter sin trening.
Lag som ikke følger reglene vil få redusert treningstid eventuelt ikke anledning til å trene.

NFFs koronavettregler skal følges   SJEKK HER   

I tillegg skal følgende overholdes:  Regler  / konsekvenser

·         Spillere og ledere med symptomer på sykdom skal ikke delta. Dette gjelder selvfølgelig også alle som har karantene/isolasjon

·         Ved brudd på reglene må gruppen på fremtidige treninger halvere antall deltakere. Følgelig blir det kun trening annen hver trening.

·         Ved gjentatte brudd minster laget treningstidene.

·         Lag fra 13-15 år må ha en trener/voksen pr. 4 spillere.

·         Lag på 16 år må ha minimum en trener pr. 8 spillere.

·         Junior og senior må ha minimum to trenere

·         Møter ikke nok trenere kan bare «riktig» antall spillere trene – resten må gå hjem

·         Baller, kjegler og utstyr skal vaskes før og etter bruk

·         Personlige drikkeflasker må merkes med navn.

·         Klubb skal utstyre hvert lag med såpe/desinfiserende middel

·         RIL-huset er stengt for bruk.

·         Klubbhuset åpnes for 1 person pr. lag

·         Sukkevann må ikke bli samlingsplass for ungdommen

·         Alle har et ansvar for at reglene overholdes

·         Ønsker noen ikke å delta – stiller disse spillerne på lik linje som alle spillerne når ny oppstart skjer og vi er tilbake i normale rammer

Anbefalte grenser for antall spillere på:

·         11`er bane: 32 spillere   På Sukkevann hovedbane anbefaler vi 24 spillere + trenere

·         7/9`er bane: 16 spillere På Juniorfeltet maksimum 10 spillere pr. bane

Basert på erfaringer og evalueringer vil vi fra uke 20 vurdere oppstart for yngre lag slik at lag 9-12 år kan starte innen 1. juni og vi vil komme tilbake med info om oppstart 7-8 år. Evalueringen kan også ha det utfallet at trening opphører.

Råd fra Frode Fredriksen:

·         Skal vi lykkes med denne type trening, blir det viktig å «skolere» spillerne på hvilke rammer som er lagt, før, underveis og i etterkant. Og behovet for voksentetthet vil nok være større, jo yngre lag man trener.

·         Oppsummert: Organisert, kontrollert trening vil være mye mindre risikofylt knyttet til smittefare, målt opp mot den uorganiserte treningen vi ser rundt forbi på banene i bydelen nå om dagen.

·         Men, det krever tydelige og ansvarlige voksne som holder tak i planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med fotballtreningene, dersom vi skal kunne si at vi driver forsvarlig etter «Fotballens koronavettregler».

Lykke til med oppstarten – det viktigste er at vi fortsatt bidrar til at den positive effekten av felles-dugnaden opprettholdes.

Med sportslig hilsen
Randesund IL

Øystein Konradsen
Daglig leder 

Rune Byklum 
Leder sportslig utvalg

Sten Pedersen
Leder fotballstyret