Koronarutiner RIL Fotball

Koronarutiner RIL Fotball

2020-08-13
Johan

For at vi skal kunne gi barn og unge gode opplevelser på fotballbanen ber vi om at dere setter dere inn i vedlagte veileder. 

 

Grunnlag for rutiner og utfyllende informasjon finner du her: 

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/