Covid 19 - viktig info Randesund Idrettslag

Det er viktig å minne alle om at vi fortsatt har en nasjonal dugnad.

2020-09-25
oysteinrandesund

Det er selvfølgelig ikke en ønsket situasjon at foreldre ikke kan komme på kamp, verken i Sukkevannhallen eller på fotballbanene på Sukkevann. Det er avgjørende viktig at vi fortsatt kan arrangere trening og kamp på en trygg og forsvarlig måte hvor alle smittehensyn blir ivaretatt.

Fotball
På alle banene på Sukkevann er det plass til maksimalt 200 personer. Dette inkluderer samtlige spillere og tilskuere (unntatt er trenere, dommere og kampverter). Det spilles på inntil 6 baner samtidig. Det er spesielt i periodene hvor nye lag står klare at vi er mange til stede. Arenaen er derfor kun tillatt for spillere/trenere og sjåfører fra tilreisende lag. Vi ber foreldre om å respektere dette. Alternativt må vi avlyse flere kamper.

 

På fotballkamper etter kl. 19.30, samt på fredager, lørdager og søndager er det åpent for tilskuere. Alle må registreres og det er kampvertenes oppgave å sørge for at det ikke er flere enn 200 til stede utendørs.

Du kan lese hele Covid 19-håndboken for RIL-fotball  og NFF på våre hjemmeside. For de aller yngste,  som spiller 3er fotball, er kamper lagt til tirsdag og torsdag. Inntil en voksen pr. barn er tillatt.

Håndball
På håndballkamper i Sukkevannhallen er det ikke åpent for tilskuere (unntak for toppidrett hvor det er utvidet renhold) .  Les utvidet Covid 19-håndbok for RIL-håndball og NHF

 

Bordtennis/tennis/barneidrett/seniortrim 

 

Også her følger vi de til enhver gitt regler gitt av FHI eller NIF 

 

REGISTRERING AV ALLE SOM ER TIL STEDE - Kampverter – gjennomføring av kamp.
Et av kriteriene for å få lov til å arrangere aldersbestemte kamper er at det er en kampvert til stede som skal sørge for at alle overholder 1-meters regelen og at alle som er til stede noteres med navn og mobilnummer. Dette av hensyn til mulig smittesporing. Kampverten skal ha en gul vest merket «Kampvert». 

Nytt er at det på alle baner og hall blir satt opp plakater med en QR-kode. Alle besøkende (unntatt trenere og spillere) skanner koden med kameraet på mobilen. Klikk deretter på linken som fører deg til en registreringside. Fyll ut navn, mobilnummer og evt. hvilken bane du besøker. Alle kampvertene henviser tilskuere til å registrere seg på denne måten. Det blir derfor slutt på at lagene må sende inn lister til klubben på alle som er til stede. For lag opp til 12 år må lagene fortsatt sende inn liste med oversikt spillere/trenere for både hjemmelag og bortelag.  For lag 13 år og eldre forholder vi oss til spillere og trenere notert på kamprapporten og laget trenger følgelig ikke sende inn lister. Øvrige personer må skanne QR-kode og registrere seg.

QR-koder m/info henges opp utenfor innganger til hall. De henges også opp både ved inngang til fotballbanene og i umiddelbar nærhet til selve banen evt. på målene.

Det er fullt mulig å hjelpe hverandre med skanning av QR-koden. Skanningen i seg selv fører ikke til noen registrering, det er kun infoen du selv legger inn som blir registrert. Dvs navn, mobilnummer og sted. Du kan benytte egen telefon til også å registrere andre som evt. får tekniske problemer med å registrere seg.

Formålet med registreringen er evt. smittesporing. Listene slettes etter 10 dager.

Garderober og dusj
Alle garderober og dusjanlegg tilhørende idrettsanlegg i Kristiansand kommune er stengt. Unntak for toppidrett hvor det er utvidet renhold i forbindelse med kamp.

 

RIL-huset 
1-meters reglene gjelder også her – dersom det skal bespises er det plass til maksimalt 30 personer. Det er ikke tillatt med overnatting. Alle som skal benytte RIL-huset til møter/samlinger må sørge for at samtlige registrerer seg ved å skanne QR-kode som henges opp på dører og ved inngangen. Formålet med registreringen er evt. smittesporing. Listene slettes etter 10 dager.

RIL-bussen
Denne er ikke tilgjengelig for andre enn kjøring i forbindelse med IFO.


Husk at i alle sammenhenger skal følgende alltid overholdes:  

  • Syke personer skal holde seg hjemme  
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  
  • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer utenfor kampen også på innbytterbenken og ved reise til og fra. 

Det legges ned en formidabel innsats fra våre trenere, ledere og foreldre hver dag. I fotballen ser vi av media nedgang i antall spillere. I Randesund er det motsatt – vi er nå flere spillere enn vi var 31.12.2019, størst økning finner vi i jentefotballen. Dette er veldig gledelig. La praten rundt middagsbordet dreie seg om hvor viktig det er å fortsette med idretten. Tusen takk til alle dere som bidrar til at barn og ungdom i Randesund får best mulig oppvekstsvilkår.

 

Med sportslig hilsen
Randesund IL
Øystein Konradsen
Daglig leder
Tlf:     38170070
Mob: 41412151